Communicatie bij de Rijksoverheid groeit door, afgelopen jaar tot 851,7 fte

Aantal communicatie-medewerkers ministeries nam toe met 40,2 fte. Afgelopen 5 jaar was er een stijging van 34 procent.

Haagse media en woordvoerders

Het aantal communicatie-medewerkers bij de ministeries is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid, met 40,2 fte. Op dit moment werken er 851,7 voltijds-medewerkers bij directies Communicatie.

Daarbovenop zijn er bij VWS 25 fte werkzaam in een tijdelijk team coronacommunicatie. De omvang daarvan wordt in 2022 afgebouwd.

De meeste communicatieprofessionals houden zich bezig met advies (172,6 fte ofwel 22,5 procent) daarna volgt publieksinformatie (124,7 fte 16,3 procent). Op een derde plek komen de woordvoerders en persvoorlichters (114,7 fte, 15,0 procent)

Dat blijkt uit het jaarlijks overzicht van communicatiemedewerkers van het Rijk.

In vijf jaar 34 procent groei

Het aantal fte dat zich bezighoudt met communicatie neemt al een aantal jaren toe. In de laatste vijf jaar is het communicatiekorps met een derde (34 procen) gegroeid, van ruim 633 tot 852 fte.

De groei van heeft geleid tot een politiek debat. De SP pleit al langere tijd voor een terugdringing van het aantal communicatieprofessionals bij de overheid, afgelopen najaar sloot ook Kamerlid Pieter Omtzigt daarbij aan.

Tijdens de algemene beschouwingen zei Omtzigt dat ‘Den  Haag’ een ‘volstrekt imago gedreven circus’ is geworden. Hij diende een motie in om de groei van 600 naar 800 communicatieprofessionals onder Rutte III terug te draaien.

Advertentie
advertisement

Redenen groei volgens Rijk

De Rijksoverheid schrijft de groei van het aantal communicatieprofessionals in zijn rapportage voornamelijk toe ‘aan de maatschappelijke veranderingen in relatie tot de informatieplicht van de Rijksoverheid’, ofwel de grotere vraag om verantwoording van de overheid.  

Daarnaast zouden ‘het responsiever worden van de Rijksoverheid ‘en het toenemende aantal communicatiemiddelen en -kanalen zoals sociale media hebben geleid tot een groter communicatiekorps. 

Communicatie rijk
Communicatie rijk

Interne pool

De groei het afgelopen jaar, die zo’n 5 procent bedroeg, is volgens de Rijksoverheid voor een groot deel toe te schrijven aan de uitbreiding van de interne communicatiepool bij de Dienst Publiek en Communicatie (DPC).

Het uitbreiden van de interne pool is goedkoper dan steeds een beroep te doen op externe inhuur als er extra capaciteit nodig is. Bovendien fungeert deze pool als ‘een loopbaan- en ontwikkelinstrument’ voor de communicatiemedewerkers van de Rijksoverheid. 

Groei communicatiemedewerkers Rijksoverheid afgelopen 5 jaar
Groei communicatiemedewerkers Rijksoverheid afgelopen 5 jaar
Advertentie