Premium

Persconferentie heeft langste tijd gehad in woordvoering, video maakt opmars

Onderzoek naar het werk van persvoorlichters en journalisten van Corner Stone samen met Bartho Boer, NS. 

Foto maken met laptop tijdens een persconferentie
Zlikovec / 123RF

Het lijkt erop dat de persconferentie zijn langste tijd heeft gehadDat concluderen de onderzoekers die de afgelopen tijd 2.270 woordvoerders en persvoorlichters online over hun werk bevroegen. Meer dan driekwart van de woordvoerders (77%) geeft aan nooit meer of slechts zelden een persconferentie te houden.

Video is daarentegen aan een opkomst bezig is. 63% van de respondenten zegt video in te zetten. In 2017 was dit nog geen twee of de vijf respondenten. Woordvoerders gebruiken sociale media het meest (91%) om informatie naar buiten te brengen. Interviews (74%) en persberichten (65%) zijn een goede tweede en derde.

Advertentie

Van waarde

Marie-Louise Geenen van Corner-Stone onderzocht samen met Bartho Boer, directeur Communicatie bij de NS, de beroepspraktijk van woordvoerders. Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat dit onderzoek plaats heeft. Parallel werden ook journalisten bevraagd over hun werk en hun relatie met woordvoerders.

De woordvoerders blijken zich gewaardeerd te voelen. Organisaties onderkennen de toegevoegde waarde van professionele woordvoering. De helft van de respondenten vindt de positie van de woordvoerders in hun organisatie sterker. Dat heeft veel te maken met de toegenomen mediadruk. 

Werkdruk

Die heeft ook een keerzijde. De werkdruk neemt volgens een meerderheid toe (56%) en wordt als hoog ervaren (gemiddeld een 7.2 op een schaal 1 – 10). Onder meer door waan van de dag (crisis en issues), de eis dat je 24/7 beschikbaar bent en de toegenomen invloed van media op de organisatie. Over mediadruk gesproken: ruim een op de vier respondenten merkt dat er in de praktijk steeds meer op de persoon wordt gespeeld. 

De relatie met de journalistiek is van oudsher stof tot discussie. Waaraan ergeren de woordvoerders zich het meest? Vooringenomenheid, geen inhoudelijke kennis en slechte voorbereiding volgen staan aan kop, gevolgd door ‘geen wederhoor’, onzorgvuldigheid, het ontbreken van feitencontrole en tijdsdruk.

Mediacontacten vormen overigens niet het hoofdbestandsdeel van het werk van de woordvoerder. Die is vooral met zijn directe collega’s in gesprek. Gemiddeld genomen gaat de helft van de werktijd op aan interne afstemming ; substantieel meer dan de tijd die er is voor de pers. 

Niet liegen, wel achterhouden

Over de ethische afwegingen bij perscontacten valt op dat woordvoerders liegen weliswaar uit den boze te vinden, maar geen moeite hebben met het achterhouden van informatie. 82% vindt dat een woordvoerder niet verplicht is antwoord te geven ook als die dat antwoord wel weet. 67% vindt dat je een interview mag weigeren als je verwacht dat het leidt tot een negatief stuk.

De meerderheid zegt wel op basis van vertrouwen te werken met de media. Zo nemen de meeste woordvoerders een interview of persgesprek niet op. Dat gebeurt soms in 27% van de gevallen en slechts 7% zegt dit vaak te doen. Daarentegen vraagt nagenoeg iedereen vooraf weleens om een interviewtekst of quote van te voren in te zien.

Uitdagingen vak

Wat vinden woordvoerders de belangrijkst uitdagingen voor hun vak. De onderzoekers kwamen met een top-5.

Op 1 staat de invloed en inzet van sociale media, gevolgd door ‘het managen van de verwachtingen’ die het management van woordvoering heeft c.q. het ‘opvoeden’ van de organisatie over nieuwswaardigheid.

Ook het vinden van balans tussen snelheid en zorgvuldigheid, en het overeind houden van de nuance (zorgen dat wat je zegt ook goed wordt verwoord) zijn de belangrijke vakkwesties, evenals het omgaan met de teruglopende kwaliteit en uniformiteit van de journalistiek. 

In nadere analyses gaat Adformatie de komende week in op het werk van woordvoerders en de relatie met journalisten

premium

Registreer en probeer 1 maand gratis

Om dit artikel te kunnen lezen heb je een Premium account nodig. Registreer nu en probeer de eerste maand gratis.

Probeer 1 maand gratis Abonneer direct

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie