Premium

Bedrijfsleven kan zich opmaken voor stormloop GDPR-aanvragen

Consument wil vooral inzage in persoonsgegevens, zo blijkt uit Europees onderzoek van it-bedrijf Pega.

Volgens het rapport is 82% van de Europese consumenten van plan om een beroep te doen op de General Data Protection Regulation (GDPR). Dit wil zegen dat ze persoonlijke data die bedrijven hebben opgeslagen willen inzien, begrenzen of verwijderen. Deze GDPR regels worden in mei dit jaar van kracht. Vooruitlopend moeten bedrijven zich op dit soort verzoeken voorbereiden willen ze geen miljoenenboetes riskeren.

50% bedrijven niet-compliant

GDPR houdt in dat Europese consumenten de ultieme zeggenschap krijgen over alle data die bedrijven over hen opslaan en verwerken; van naw-gegevens tot aankoopgeschiedenis, internetactiviteit en realtime locatie. Veel ondernemingen worstelen met de herinrichting van hun it-infrastructuur. Gartner voorspelt zelfs dat meer dan de helft van alle bedrijven niet volledig compliant zal zijn als GDPR van kracht wordt.

Daarmee lopen ze een aanzienlijk risico, want de Europese consument zal er niet voor terugdeinzen om gebruik te maken van zijn nieuw verworven rechten. Integendeel, uit het onderzoek dat Pega liet uitvoeren onder zevenduizend consumenten in zeven EU-landen, komt zelfs naar voren dat bedrijven zich mogen opmaken voor een massale stormloop aan GDPR-aanvragen.

Zo geeft 90% van de respondenten aan directe controle te willen uitoefenen op de manier waarop bedrijven hun data gebruiken. Een bijna even hoog percentage (89%) wil de gegevens inzien die bedrijven van hen opslaan.

Bewustwording laag
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de bekendheid met de GDPR-regels nog laag is. Slechts één op de vijf respondenten weet nu al wat GDPR inhoudt en wat ze ermee kunnen. Dit  impliceert volgens de onderzoekers dat grootschalige acties naar aanleiding van de GDPR-wetgeving pas echt op gang zullen komen als de bewustwording over deze rechten het grote publiek heeft bereikt.

Consumenten willen vooral graag weten wat bedrijven van hen weten. Voor bijna de helft (47%) van de respondenten is het 'recht op inzage in persoonlijke gegevens' het belangrijkste.

Voor andere verworvenheden die de consument krijgt dankzij de invoering van de GDPR-regels, is minder belangstelling. Zo is 22% geinteresseerd om bedrijven te vragen om persoonlijke data' te verwijderen, terwijl 9% aangeeft inzicht te willen hebben in de momenten waarop bedijven hun persoonlijke gegevens gebruiken.

Gebrek aan vertrouwen
Consumenten die bedrijven ervan verdenken dat zij hun gegevens onjuist gebruiken, zijn eerder geneigd gebruik te maken van hun GDPR-rechten.  De  drie belangrijkste redenen van consumenten om een verzoek te doen tot inzage in GDPR-data, zijn: 

  1. De ontdekking dat hun gegevens zijn verkocht of gedeeld met andere bedrijven (voor 45% de hoofdreden). 
  2. Het ontvangen van robot gestuurde gesprekken of telefoontjes voor telemarketing (14%).
  3. Marketingacties voor irrelevante producten of op zeer ongepaste manieren (12%).

Bovendien zegt 93% van de respondenten dat zij hun persoonlijke gegevens verwijderen als ze zich ongemakkelijk voelen bij de manier waarop bedrijven ermee omgaan. 

Detailhandel voelt de meeste GDPR druk
Het onderzoek laat zien dat de detailhandel zich het meest ongerust moet maken over GDPR. Verreweg de meeste respondenten (45%) bestempelen deze sector als minst betrouwbare branche als het gaat om persoonlijke gegevensopslag.

De top drie:

  1. Detailhandel (45%)
  2. Telecommunicatie (16%)
  3. Overheid (15%)

Wordt er gekeken naar de scores in verschillende landen, dan blijkt dat vooral de Italianen staan te popelen om gebruik te maken van hun GDPR-rechten (90%), gevolgd door de inwoners vanSpanje (89%) en Frankrijk (86%). Nederland en Groot Brittannië scoren met 74% het laagst. Dit neemt niet weg dat bijna driekwart van de consumenten van plan is om inzicht te vragen, waarschuwt Pega.

premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie