Grote supermarkten krijgen van Oxfam Novib dikke onvoldoende voor mensenrechtenbeleid

Plus supermarkt doet het in de ranking ‘Behind the Barcodes’ nog het slechtst. Hoe kan dat?

Uitbuiting
Oxfam Novib

Geen één van de grote supermarkten scoort een voldoende, of zelfs maar een matig, op mensenrechtenbeleid in ontwikkelingslanden. Dat is althans de uitkomst van het onderzoek ‘Behind the Barcodes’ dat dit jaar voor de derde achtereenvolgende keer is uitgevoerd door Oxfam Novib. Het onderzoek kent een waardering (in een percentage) toe in vier categorieën, te weten ‘Transparantie en verantwoording’, ‘Kleinschalige boeren, ‘Arbeiders’ en ‘Vrouwen’. Die vier waarderingen bij elkaar leveren het eindcijfer. In Nederland scoort Lidl het hoogst (32 procent) en Plus het laagst (9 procent).

Een follow-up op dit bericht leest u hier: Plus krijgt van Oxfam Novib mensenrechten-rapportcijfer 1-

Advertentie
advertisement

Sprong

Lidl maakt met die 32 procent een enorme sprong, want vorig jaar bungelde het met 9 procent nog in het onderste echelon (samen met Aldi en Plus). Dat het nu de lijst aanvoert, komt volgens Charlotte Vollaard, mensenrechtenexpert bij Oxfam Novib, doordat Lidl nieuw mensenrechtenbeleid heeft gepubliceerd. Vollaard: ‘Lidl introduceerde na maanden van campagnevoeren en overleg met Oxfam in Nederland, Duitsland, en het VK nieuw beleid. De supermarkt heeft aangegeven dat het beleid op korte termijn ook gepubliceerd wordt in alle andere 32 landen waar het gevestigd is. Verder gaat het bedrijf drie mensenrechtenonderzoeken per jaar publiceren naar productieketens in de productielanden en zal de supermarkt per land waar het actief is een lijst van directe leveranciers bekend maken.’

Lidl wordt dus vooral beloond voor het op papier zetten van beleid en het (gaan) doen van onderzoek. Albert Heijn en Jumbo gingen Lidl in 2019 weliswaar voor (overigens ook in antwoord op de Behind the Barcodes-campagne van Oxfam, zegt de NGO), maar het net gepubliceerde beleid van Lidl gaat volgens Vollaard verder dan dat.

Doet jouw supermarkt genoeg tegen uitbuiting?
Doet jouw supermarkt genoeg tegen uitbuiting? Oxfam Novib

Hekkensluiter

Dat uitgerekend Plus de rijen sluit – en ook nog op forse achterstand van de rest – komt niet overeen met het beeld van Plus als ‘Meest verantwoorde supermarkt’. Die titel sleept het jaar op jaar binnen in het duurzaamheidsonderzoek van GfK. Hoe kan dat? Vollaard: ‘Het beleid van Plus om zoveel mogelijk Fairtrade producten aan te bieden is een goede eerste stap, maar de supermarkt moet ook verantwoordelijkheid nemen door zelf transparant te zijn en onderzoeken naar mensenrechten te doen binnen zijn toeleveringsketens.’

Slecht rapport

De droevige eindconclusie is volgens Vollaard dat het geen van de vijf supermarkten lukt om zelfs maar een kleine voldoende te scoren. ‘Hun ambities en acties om mensenrechten te respecteren in hun ketens moeten echt omhoog.’ De slechte rapporten laten volgens haar ook zien dat de vrijwillige convenanten-aanpak van de Nederlandse overheid op het gebied van mensenrechten en bedrijfsleven niet voldoende oplevert. ‘Wetgeving is nodig.’

Internationaal

Van de zestien onderzochte supermarkten wereldwijd scoort nog geen enkel bedrijf een voldoende op de ranglijst. De Britse supermarkt Tesco staat nog steeds bovenaan, met een score van 46 procent, op de voet gevolgd door Sainsbury ‘s met 44 procent. Supermarkten actief in het VK lopen vooral voor op het gebied van transparantie en hun inzet voor arbeidsrechten en de positie van vrouwen.

Plaats als eerste een reactie

Advertentie