Premium

Ivo Roefs: ‘Talentontwikkeling staat bovenaan de agenda van de DDA’

Ivo Roefs (DDB) volgt Adjan Kodde op als voorzitter van Dutch Digital Agencies (DDA). De Haagse lobby en war for talent staan op de agenda.

Hans Maltha (links) en Ivo Roefs
DDA

Een totale ommezwaai in beleid zal het niet worden. Daarvoor gaat het gewoon te goed, vinden de kersverse voorzitter Ivo Roefs (DDB & Tribal Amsterdam) en mede-DDA-bestuurslid Hans Maltha (Burst). Wat vijftien jaar geleden begon als een kleine club van gelijkgestemde ondernemers, toen nog onder de naam PIBN (Platform Internetbureaus Nederland), groeide uit tot een branchevereniging met 130 leden, die samen goed zijn voor een omzet van zo’n 750 miljoen euro en die aan nationale en internationale opdrachten werken.

Niet dat het bestuur nu rustig achterover kan leunen. De nieuwe voorzitter ziet genoeg zaken die aandacht behoeven. Al beschrijft hij zijn voorzitterschap vooral in termen van continuïteit en benadrukt hij de noodzaak van verdere professionalisering van DDA. Dat laatste is overigens niet vreemd, want: ‘Met vijftien jaar is DDA nog altijd een jonge club.’

Van een breuk met het voorzitterschap van zijn voorganger zal echter geen sprake zijn. ‘We houden ons vast aan de beleidskaders die we als bestuur anderhalf jaar geleden hebben vastgelegd. Dat wil zeggen dat DDA zich focust op een viertal speerpunten, te weten (digitale) talentontwikkeling, kennisoverdracht, internationalisering en belangenbehartiging.’

Buitenlands talent

Talentontwikkeling staat bovenaan. Dat is niet voor niets. Je zou het een keerzijde van het succes kunnen noemen; de ‘war for talent’ is losgebarsten en de digitale industrie zal haar uiterste best moeten doen  om voldoende talent aan te trekken. Maltha: ‘Als we niet oppassen, gaat het gebrek aan digitaal talent een rem vormen op de groei van deze sector.’

Voor een deel moet de oplossing komen uit scholing. Hier heeft de DDA de afgelopen jaren al een belangrijke stap gezet met de ontwikkeling van de Master Digital Design aan de Hogeschool van Amsterdam. De eerste lichting ging in september van start. De komende jaren moeten hier de nieuwe talenten vanaf komen waar de branche om zit te springen.

Zoals gezegd, een belangrijke stap, maar het zal niet genoeg zijn. Wil de digitale industrie z’n concurrentievoordeel behouden, dan moet het mogelijk zijn om toptalent aan te trekken. Wie nu talent uit buitenland wil aannemen, moet aan allerlei regels voldoen, waardoor zo’n werknemer relatief erg duur wordt. De overheid wil op deze manier oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt voorkomen.

En wij zitten juist te springen om die mensen. De overheid blokkeert op deze manier de verdere bloei van Amsterdam als creatieve hoofdstad. Wij pleiten voor een losser regime, waarbij een uitzonderingspositie wordt gecreëerd voor sectoren met schaarste,’ verklaart Roefs, die aangeeft over dit onderwerp met de overheid in gesprek te willen gaan.

Aanbestedingsregels

Sowieso zal de belangenbehartiging richting de overheid met extra energie worden opgepakt. Een van de punten die daarbij op tafel liggen, is de discussie over de aanbesteding van ict-opdrachten, die in de praktijk tot gevolg hebben dat leden van de DDA stelselmatig buiten te boot vallen.

Dit komt, zeggen Roefs en Maltha, doordat de overheid schaalomvang als voorwaarde  stelt om digitale projecten aan te pakken. Op dit moment worden IT-projecten voor het Rijk daardoor uitgevoerd door grote consultantsbureaus, zoals Accenture, Capgemini en Deloitte.

Het is een probleem dat al langer op de agenda staat en nog vorig jaar tijdens Koffiedik Kijken werd aangekaart door Victor Knaap (MediaMonks), maar die vooralsnog geen oplossing heeft gekregen.

‘Het idee bij de overheid is blijkbaar dat DDA-bureaus te klein zijn om grote overheidsprojecten te realiseren. Ze lijken te denken dat we een verzameling mkb-bedrijven zijn.  Geheel ten onrechte,’ verkondigt Roefs: ‘Veel van onze leden werken voor multinationals en voeren projecten uit waarmee in vergelijking it-projecten van de overheid klein te noemen zijn.’

'Het idee bij de overheid is blijkbaar dat DDA-bureaus te klein zijn om grote overheidsprojecten te realiseren'
Ivo Roefs

Overheidsinstellingen als UWV verspeelden miljarden euro’s als gevolg van vastgelopen automatiseringstrajecten. Het laat Maltha zien dat er hoognodig iets moet veranderen.

‘De overheid behandelt alles als een project, waarbij alle facetten tot in detail vastgelegd zijn. Wij zijn van mening dat dit, zacht gezegd, niet altijd tot optimale resultaten leidt. Digitale trajecten kun je niet zo scherp definiëren, want je komt onderweg tegenslagen of andere uitgangspunten tegen. Sterker, de ontwikkelingen gaan zo snel dat je van tevoren nooit zeker kunt weten welke uitkomst naadloos van toepassing is als oplossing.’

Misvatting

Inzet van DDA is een aanbestedingsprocedure voor digitale projecten, die niet volledig is dichtgetimmerd.  Wat Roefs betreft moet de invulling hiervan liggen tussen de agile (waarbij globaal het doel wordt aangegeven, bijvoorbeeld het bouwen van een huis) en de waterfall methodiek (waarbij het te bouwen huis tot in detail wordt beschreven). ‘Wij zeggen: we gaan een gezinswoning bouwen voor een gezin met vier kinderen, compleet met wasfaciliteit en open keuken. Als onderweg blijkt dat die ene deur niet nodig is, dan laten we die gewoon weg.’

Dat agile werken gelijk staat aan onduidelijk, is in ieder geval een misvatting, vult Maltha aan: ‘De aanbesteding beschrijft een gezinswoning, en die krijg je dan ook. Maar we kunnen tijdens het bouwproces wel veranderingen aanbrengen. Dient zich bijvoorbeeld  een leverancier aan die dakpannen levert met ingebouwde zonnecollectoren, dan gebruiken we die.’ Uiteindelijk is er een groter doel mee gemoeid om digitale processen minder star te maken. Roefs: ‘Onze uitdaging  is om dit bij te sturen. We willen de overheid helpen met  betere online service en communicatie.’

Over een moment waarop dit tot resultaat moet leiden, wil de DDA-voorzitter zich nog niet uitspreken. ‘We zijn op een positieve manier in gesprek.’

Met de benoeming van Ivo Roefs als voorzitter, zijn de portefeuilles binnen DDA als volgt verdeeld.

Hans Maltha – bestuurslid/bureauprofessionalisering
Ivo Roefs – voorzitter/belangenbehartiging
Jan Willem van Beek – secretaris/talentontwikkeling
Alex Otten Estate – penningsmeester

De portefeuille internationalisering lag tot op heden bij Adjan Kodde. Wegens zin vertrek uit het bestuur bestaat hier nu een vacature.

Tekst: Rob Beemster

premium

Word lid van Adformatie

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan met een persoonlijk of teamabonnement.

Ja, ik wil een persoonlijk abonnement Ja, ik wil een teamabonnement
Advertentie