Vogelbescherming en acht partners kiezen voor Gardeners

De pitch draaide om een bewustwordingscampagne onder bewoners en bezoekers in het Waddengebied, gericht op rust voor vogels. 

Vogelbescherming Nederland heeft na een pitch samen met het Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen, Staatsbosbeheer, The Fieldwork Company en Waddenvereniging gekozen voor Gardeners.

Aan de pitch deden vier bureaus mee. Gardeners gaat de komende drie jaar aan de slag voor Vogelbescherming en de acht partners.

Advertentie
advertisement

Bedreigde vogels in Waddengebied

De pitch draaide om een bewustwordingscampagne onder bewoners en bezoekers in het Waddengebied, gericht op rust voor vogels. 

De Wadden zijn een cruciale schakel zijn op de belangrijke Oost Atlantische vogeltrekroute. Miljoenen vogels brengen er de winter door, broeden er in de zomer, of maken er een tussenstop op hun trektochten van het hoge noorden naar Afrika en weer terug. Maar het gaat het niet goed met een groot aantal vogelsoorten in het Waddengebied. Van typische wadvogels zoals scholekster, kluut, en Noordse stern is het broedsucces zo laag dat reproductie de sterfte niet compenseert en de populaties sterk onder druk staan.

De negen organisaties slaan daarom de handen ineen voor het herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied met het meerjarige samenwerkingsprogramma Wij&Wadvogels. De bewustwordingscampagne wordt eilanden-breed ingezet naast de fysieke inrichtingsmaatregelen op broed- en rustlocaties, zoals nestbescherming, aanleg van broedeilanden en herstel van hoogwatervluchtplaatsen.

Mirjam Wagteveld, strategisch communicatieadviseur bij Vogelbescherming Nederland: 'Het creatieve concept ziet er veelbelovend uit. We hebben er alle vertrouwen in dat Gardeners alle ingrediënten in huis heeft om samen met ons een brede bewustwording op gang te brengen bij bewoners en bezoekers in het Waddengebied. Als we allemaal wat meer rekening houden met de rust die vogels nodig hebben, valt er des te meer te genieten.'

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie