De revanche van de IT'ers – 3 lessen voor communicatie

In de jaren '90 pakte communicatie de website af van de IT'ers. Dit is niet vergeven en vergeten. En nu zijn ze terug. Bigger, bolder én smarter. Klaar om ons een lesje te leren.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

In de jaren 90 waren de websites het domein van IT. Gevolg hiervan was dat ze voor de ‘leek’ met een 56K modem ofwel onbegrijpelijk ofwel ontoegankelijk waren. De techniek was immers leidend. En onderhoud? Content? Dat was niet zo interessant.

Naarmate het web gemeengoed werd, gingen de communicatieafdelingen zich met de site bemoeien. Gelukkig maar, want daarmee kwam de inhoud, en later de gebruiker, centraal te staan in plaats van de techniek. Natuurlijk leverde deze ‘hostile take-over’ boze gezichten op. We pakten tenslotte het speeltje van IT af.

Dit is niet vergeven en vergeten. En nu zijn de IT-ers terug. Bigger, bolder én smarter. Klaar om ons een lesje te leren. Want waar communicatie zich slechts een beetje heeft ontwikkeld, heeft IT zichzelf opnieuw uitgevonden. Zichzelf gedisrupt.

En dit zijn de lessen die IT ons te bieden heeft:

1) Wees scherp op je toegevoegde waarde    

Schrijf jij nog persberichten? Heb je je onlangs bezig gehouden met het juiste item voor in de nieuwsbrief? Nou, zeg dan maar hallo tegen ‘Quill’.

Quill utilizes Narrative Analytics to understand the purpose of your communication, identify the metrics to meet that purpose, perform the analysis to figure out what is most interesting and important, and pull in the relevant data. The result is a narrative indistinguishable from what a human would write.

‘Quill’  is een tool die zelf teksten schrijft op basis van de relevante data van een organisatie. De tool wordt al toegepast door grote financiële persbureaus. Onderzoek laat zien dat de teksten geschreven door het systeem niet te onderscheiden zijn van teksten geschreven door een mens. En even voor de duidelijkheid, we praten hier niet over de simpele statische teksten, maar over “data-driven, complex, and dynamic, [reports] reflecting the brand voice most appropriate for the firm.” (quote uit een ).

Kortom, Quill is zo intelligent dat het - op basis van de beschikbare data -  een verhaal produceert, passend bij het merk en niet te onderscheiden van een door een mens geschreven tekst. Hoe lang denk je dat jij nog nieuwsbrieven schrijft?

IT leert ons dat we alert moeten zijn op de ontwikkelingen die eerst het eenvoudige en later zelfs het complexere werk van ons zullen overnemen. Ontwikkelingen die we niet kunnen stoppen, maar waar we gebruik van moeten maken. En op moeten inspelen door de vraag stellen: wat is bij deze toepassing onze toegevoegde waarde?

2) Focus op de concrete toepassing

IT gaat niet om snoertjes en moertjes.  Om ‘nullen’ en ‘enen’. Oké, voor een enkeling natuurlijk wel, maar voor het gros niet. IT draait om interactie, vermaak, gezondheid. IT heeft zichzelf uit het domein van de techniek weten te halen. IT draait om de toepassing, Om de oplossing of het gemak dat het biedt.  

En daarmee is de waarde van IT geen onderwerp van discussie meer. Slechts af en toe hoor je nog wel eens het afwijkende  geluid van een of andere zonderling die vindt dat onze privacy in het geding is. Of dat we er niet gelukkiger van worden.

Maar zeg nou zelf, twijfel jij aan nut en noodzaak van technologie? Nee. En dat komt omdat de toepassing zo verdraaid handig is. Omdat je leven, of de organisatie, er ‘beter’ van wordt.

En communicatie? Wij zijn teveel met onszelf bezig. Met wat we allemaal zouden kunnen bereiken, maar nooit kunnen bewijzen. Met wat allemaal niet waar is, maar we niet kunnen weerleggen.

Verheugd als we zijn dat we in een communicatiesamenleving leven, dringt het onvoldoende tot ons door dat communicatie ook maar een middel is. Niet voor onszelf, maar voor degenen die we er mee willen ondersteunen. Daarom: vergeet communicatie. Focus op de concrete toepassing. En werk van daaruit terug.

3) Denk in termen van data

In een recente campagne vertelt BDO over het belang van corporate agility – of wendbaarheid. BDO hanteert hiervoor, hoe kan het ook anders bij consultants, een model. En in dit model is een belangrijke plaats ingenomen voor Reputatiemanagement.

Deze consultants schetsen het belang van reputatiemanagement en hoe vertrouwen te voet komt en te paard het hazenpad kiest. Ze benoemen drie aspecten van reputatiemanagement: fraude, belastingontwijking en data.

Zo maken ze maar weer eens duidelijk dat reputatiemanagement niet alleen het domein van communicatie is. En nog interessanter, hier wordt de koppeling met data gemaakt. En naarmate onze processen steeds meer informatiseren krijgen deze partijen meer voet aan de grond. Modern reputatiemanagement is onlosmakelijk verbonden met de mate waarin je als organisatie in staat bent data te verzamelen en analyseren. Of zoals de topman van het internationale reclameconcern WPP het zegt in het FD van 16 juni jl.: "."

Voor communicatie is het zaak om het perspectief op reputatiemanagement aan te vullen zo niet om te gooien. Om naar reputatie te kijken door de bril van de digitaliserende businessprocessen. Communicatie zal uit zijn comfortzone moeten stappen en ‘stakeholders’ en ‘vertrouwen’ moeten verbinden aan ‘data’ en ‘analyse’.

Close...

Werk aan de winkel dus. Moeten we ons zorgen maken? Wat mij betreft niet. Er ligt een wereld open, want ja, we leven in een communicatiesamenleving. Maar de tijd is wel voorbij om te denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. Want het mag dan wel een communicatiesamenleving zijn, IT weet hier wel raad mee. Dus onthoud: keep your friends close, but your IT’ers closer.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie