Reclame kan risky business zijn

De Suarez-case maakte duidelijk welke risico's aan reclamemaken met sterren verbonden zijn.

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

Over Suarez is heel veel in de pers verschenen. Dat zijn onbesuisde actie ook financiële consequenties zal hebben, staat buiten discussie.  Bijna meteen liet 888 weten de sponsorrelatie met hem te verbreken. En ook Adidas maakte wereldkundig de relatie te heroverwegen. En staakte met onmiddellijke ingang alle uitingen met Suarez in beeld.

Maar het gaat natuurlijk niet alleen om de gevolgen voor de sterren. De gevolgen voor de betrokken ondernemingen zijn minstens zo groot. Zeker als het imago van het merk mede is gebouwd op het imago van de ster.

En dat is niet alleen afhankelijk van het gedrag van de ster. Zo maakte HassiaWaters afgelopen week het besluit bekend reclame voor Rosbacher met Michael Schumacher prominent in beeld te stoppen. Overigens vonden fans dat dit al had moeten gebeuren toen hij als gevolg van een skiongeluk in coma was geraakt.

Dat stoppen met sterren ook niet altijd zonder risico is, maakte Frans Bauer duidelijk. Hij pikte het niet dat NLE de met hem gemaakte afspraken opeens te prijzig vond en hem niet langer inschakelde. De rechter verplichtte NLE alsnog de financiële kant van de afspraak wel na te komen. Kassa!

Minstens even grote sterren zijn op hun geheel eigen manier de AH Hup Holland Hamsters. Maar ook zij blijken niet zonder risico nu een sticker op de achterzijde los kan laten en daarmee een gevaar voor kinderen onder 3 jaar opleveren. Ook andere partijen meldden problemen met hun oranje prullaria.

Risicomanagement is in al deze gevallen zeker een issue. En dat niet alleen voor de opdrachtgever, maar juist ook voor de wederpartij en het bureau als dat ertussen zit.

Enerzijds gaat het om de contracten die met de sterren, hun agenten of de toeleveranciers van sp-materiaal worden afgesloten. Anderzijds gaat het zeker ook om goede bestudering van de vuistdikke contracten en voorwaarden, die in het kader van de samenwerking veelal door de opdrachtgever ter ondertekening voor akkoord simpelweg bij de wederpartij worden neergelegd.  Vaak zonder enige beperking van de aansprakelijkheid of zonder enige relatie tot de verdiencapaciteit van die wederpartij.

Niet iedere onzekere toekomstige gebeurtenis is voorzienbaar en daarmee voorspelbaar. En het managen van risico’s en hun gevolgen is dus ook iets anders dan het bijna automatisch neerleggen ervan bij de wederpartij. 

Feitelijk verplicht goed risicomanagement alle betrokken partijen vanuit hun eigen professie zo goed als mogelijk alle denkbare risico’s in kaart te brengen. Om vervolgens met elkaar besluiten te nemen wie in welke mate voor welke gevolgen aansprakelijk is rekening houdend met alle mogelijke feiten en omstandigheden. En dat contractueel vast te leggen.

 

 

 

 

 

 

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie