Afval loont: geld voor je afval

Iedereen wordt er beter van, aldus Jørgen van Rijn. Interview met de bedenker van Afval Loont.

Het is de missie van Jørgen van Rijn, mede-eigenaar van Afval loont, om mensen bewust te maken van de waarde van afval. Een groot deel van het huishoudelijk afval is te hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Van het hergebruik van grondstoffen profiteren deelnemers aan Afval loont, de gemeente, de inzamelaar én het milieu.

Afval loont in het kort
“Mensen worden lid via internet en ontvangen een pas. Daarmee kun je bij onze filialen allerlei afvalsoorten inleveren: papier, karton, plastic, textiel, kleine elektrische apparaten, metalen, frituurvet, batterijen, spaarlampen, cartridges en toners. Het wordt gewogen en er wordt een vergoeding op je account bijgeschreven.”

Sparen voor goede doelen
“Als deelnemer kun je sparen voor jezelf, goede doelen, scholen of verenigingen. Het saldo zie je terug op je persoonlijke Afval loont-pagina. Bedragen vanaf tien euro worden overgemaakt naar de deelnemer. Je kunt er ook voor kiezen je niet te registreren. Dan gaat de ene helft van het bedrag naar de Voedselbank, de andere helft naar lokale goede doelen.”

Bewustwording en werkgelegenheid
“Met Afval loont maken we mensen bewust van de hoeveelheid afval die ze genereren en we maken zichtbaar dat afvalscheiding op vele fronten iets oplevert. Behalve milieuvoordelen helpt Afval loont mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan. Er bestaat geen vergelijkbaar systeem om mensen individueel te belonen voor het inleveren van gescheiden huishoudelijk afval. Dat is wat het concept in mijn ogen uniek maakt. Bovendien wordt de afvalstroom tot in detail meetbaar. Dat doet verder niemand, ook niet internationaal.”

Het ontstaan en het team
“Ik ben al vijfentwintig jaar zelfstandig ondernemer. Als investment-manager en businessconsultant heb ik altijd plezier gehad, maar toch had ik een onderbuikgevoel dat ik graag iets goeds wilde doen. Met een contactpersoon bij Van Gansewinkel en adviesbureau Rebel, inmiddels mede-eigenaren, zijn we van start gegaan met Afval loont. We hebben op dit moment vier filialen in de buurt van Rotterdam-Hoogvliet en Barendrecht. Op kantoor werken drie fulltimers en een parttimer met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar. In de vier filialen zijn in totaal twaalf medewerkers aanwezig.”

Het verdienmodel
“De pijlers onder Afval loont zijn ‘communiceren’ en ‘belonen’. Nederlanders raken enorm gemotiveerd door de opbrengst. Wijzelf verdienen aan grondstoffen. Gemiddeld keren we circa 40 á 50% van de vergoeding die wij krijgen voor de ingezamelde grondstoffen weer uit aan de deelnemers. Daarnaast betaalt de gemeente ons.”

“Het kabinet wil namelijk dat in 2020 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld. Gemeenten mogen hiervoor zelf een strategie bepalen. Feit is dat gemeenten nu al jaren gemiddeld op de 50% zitten en dus nog grote stappen moeten zetten om te voldoen aan deze ambitie. Zowel de vergoeding als de frequentie is afhankelijk van veel factoren. Feitelijk is het niet veel anders dan de beloning van de traditionele afvalinzamelaars die huis-aan-huis afval inzamelen. In ruil daarvoor zorgen wij voor de filialen, de medewerkers, reclamecampagnes, logistiek, automatisering, containers, et cetera.”

Interessant voor investeerders
“Social Impact Ventures Nederland, Rebel, Van Gansewinkel en ikzelf zijn momenteel onze aandeelhouders. We gaan nog dit jaar crowdfunding inzetten om nieuwe filialen op te richten en werkkapitaal op te halen. We willen ongeveer honderd- tot honderdvijftigduizend euro ophalen en an bekijken hoeveel filialen we gaan openen. Ik denk dat we enerzijds vooral interessant zijn voor investeerders vanwege onze maatschappelijke en ecologische impact en anderzijds vanwege behaalde successen. Onlangs zagen vijftig investeerders maandelijks 8% terug over hun investering.”

Lopende projecten
“Het project Schoon Belonen is gestart om retourpremie- en beloningssystemen te realiseren voor maatschappelijke organisaties. Het draait om zwerfafval opruimen en petflesjes en drankblikjes inzamelen. De oplossing van Afval loont heet De Recycle Bank. Het is een belonings- en registratiesysteem voor gemeenten die willen meedoen aan de pilot Schoon Belonen. Via het systeem van De Recycle Bank krijgen deelnemende scholen en verenigingen geld voor zwerfafval dat ze gescheiden inleveren bij of dat wordt opgehaald door hun gemeente.”

Resultaten en toekomstige plannen
“We hebben tot nu toe ongeveer zes miljoen kilo aan afval ener is voor een half miljoen euro gespaard. In Barendrecht zijn er vijfduizend gebruikers, in Rotterdam tellen we er drieënhalfduizend. Momenteel ben ik bezig met een uitbreiding voor de gemeentes Rotterdam, Den Haag, Krimpen aan den IJssel en Noordwijk. Uiteindelijk willen we actief zijn in het hele land.”

Afval loont in het buitenland
“Wij hebben de ambitie om binnen vijf jaar veertig filialen in Nederland te hebben. Als dit ons lukt, dan zetten we Afval loont voort in het buitenland. Ook internationaal gezien is er geen concept dat doet wat wij doen. De problematiek is in alle grote steden hetzelfde en vooral mensen in hoogbouw zijn zich nauwelijks bewust van de noodzaak. Intussen hebben we contact gelegd met Frankrijk, Londen, Kopenhagen, Japan, Maleisië en Nigeria en verteld wat wij doen: afval scheiden is belangrijk en plastic en papier hebben waarde. Dit jaar richten we ons met name op het openen van vier nieuwe filialen in Nederland en op De Recycle Bank.”

*) Dit is een artikel in de serie van de Accenture Innovation Awards dat ik schreef in samenwerking met mijn collega Sayeh Moradi.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie