Tunnelvisie nekt crisiskabinet

Merkwaardig genoeg heeft het kabinet haar strategie onveranderd gelaten en dat leidt tot weerstand binnen de samenleving.

Door Gert-Jan Ludden, adviseur crisisbeheersing

In het begin van de coronacrisis zei premier Rutte dat hij met 50% kennis 100% besluiten moest nemen. Niet zo bijzonder, omdat dit een kenmerk is bij vrijwel alle calamiteiten. Naast onwetendheid en onzekerheid was er ook angst voor de virusuitbraak. In de aanpak is het dan verstandig een duidelijke strategie te bepalen. Dat deed het kabinet ook en koos voor twee pijlers: het overeind houden van de (ziekenhuis)zorg en de bescherming van de kwetsbaren.

We zijn nu ruim 8 maanden verder en beschikken over aanzienlijk meer kennis om besluiten te nemen. Merkwaardig genoeg heeft het kabinet haar strategie onveranderd gelaten en dat leidt tot weerstand binnen de samenleving en tot verdeeldheid binnen de ministersploeg. De eenvoudige oorzaak is tunnelvisie, een herkenbare en veel voorkomende reflex in crisissituaties. Men houdt superieur en krampachtig vast aan het eigen gelijk en staat niet open voor suggesties en argumenten van anderen.

Advertentie
advertisement

Onbegrijpelijke routekaart

Het kabinet stuurt op een onbegrijpelijke routekaart en een zorgdashboard met besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en IC- bezetting. Vrijwel alle maatregelen zijn gericht op de continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden. Verborgen leed wordt niet of nauwelijks zichtbaar. Met eenvoudige pennenstreken worden de horeca-, cultuur-, sport- en reissector lam gelegd. Kerkdiensten, bruiloften, begrafenissen en evenementen kunnen slechts in beperkte omvang plaatsvinden. Feestjes en familiebezoek zijn vrijwel uitgesloten. Voor liefde, gezelligheid en vreugde lijkt geen plaats meer ingeruimd. Centra van steden bieden een troosteloze aanblik en het geestelijk welzijn van een groot deel van de bevolking wordt ernstig aangetast.  

Het kabinet moet zich nog maar eens verdiepen in de lessen van de kredietcrisis (2008-2015) en de catastrofe met verwoestende uitwerking in Japan (2011). Bij de kredietcrisis was de aandacht slechts gericht op het redden van het monetaire stelsel. Later werden pas de verschrikkelijke gevolgen zichtbaar: snel oplopende staatsschuld met € 335 per seconde!; 1,2 miljoen mensen onder de armoedegrens en 168 voedselbanken die 135.000 mensen ondersteunden; ontslaggolf, schuldenlast, excessief alcohol- en drugsgebruik, kindermishandeling, toename suïcides, verharding van de criminaliteit, veel incidenten door personen met verward gedrag en afnemend vertrouwen in de overheid. Effecten waar we nu ook weer tegenaan lopen, maar die het kabinet niet inzichtelijk heeft en daar dus ook niet adequaat op reageert. Uitgezonderd de steunpakketten aan het bedrijfsleven.

Drieluik

Japan kreeg te maken met een opeenstapeling van drie crises. Een aardbeving, een tsunami en een kernramp. De coronacrisis kent ook een drieluik in de vorm van een gelijktijdige volksgezondheids-,  economische- en sociaal-maatschappelijke crisis. Wanneer de Japanse overheid zich alleen had gericht op het redden van de aardbevingsslachtoffers, dan was het merendeel van de bevolking nu verdronken of overleden als gevolg van nucleaire straling. De Japanners hebben deze crises intelligent aangepakt, waardoor ze er binnen enkele jaren weer bovenop zijn gekomen. Wanneer het kabinet zich in de coronacrisis alleen richt op het overeind houden van de zorgsector, dan zal de schade aan onze welvaart en ons welbevinden desastreuze proporties aannemen. Vele deskundigen hebben Rutte en de Jonge c.s. reeds op de gevaren gewezen. Helaas aan dovemansoren gericht.

De (wetenschappelijke) dominantie van het RIVM, OMT en het ministerie van VWS blijft zichtbaar in de crisisaanpak van het kabinet. Dit wordt nog eens versterkt door de media die hier dagelijks de schijnwerper op richten. De lessen uit de kredietcrisis en de ramp in Japan in ogenschouw nemend, verwacht je dat het kabinet nu snel uit de tunnelvisie raakt, de strategie vernieuwt en baseert op drie belangrijke pijlers: het uitbreiden van de zorgcapaciteit, het beschermen van de kwetsbaren en het revitaliseren van de samenleving. Daarmee word je als kabinet weer dienstbaar en gezaghebbend, creëer je een  beter perspectief voor de samenleving en wordt de menselijke maat weer zichtbaar. En daar is het uiteindelijk om te doen.

Lees ookIntelligente lockdown wordt onverstandige open-up

 

Reacties:

Igor Beuker
Als een strategie bij cruciale nieuwe intel / actionable insights niet aangepast wordt, kan dat natuurlijk Mad Men dna zijn. Zoals grote corporates die 10 jaar in denial waren en zo t ravijn inrijden. Neem even de klassieke Kodak, Nokia etc voorwaarden.. retailen alsof t nog 1999 is. Of er is een andere reden waarom de strategie rigide wordt doorgevoerd. En die reden is allang niet meer complot of broodje app maar beyond mainstream media allang met aantoonbare inights en feiten te zien. Ook waar die strategie onderdeel van is en waarom ze niet kunnen /willen afwijken. Andere onderdelen van deze bestaande strategie, worden allang uitgerold in NL, Duitsland en EU. Je zult straks dus ook zien dat wat er ook komt, de strategie niet snel of maar een beetje zal worden aangepast. Immers onze strategie heeft een ietwat ander einddoel. Het heeft me weken lezen en kijken gekost en de verbazing is ook niet zo heel groot natuurlijk. De rigiditeit en saamhorigheid van bijv Grapperhaus, Rutte, de Jonge en Rutte zijn zo groot. Alles wat gezegd of gevraagd wordt, zelfs in kamer moties van FVD of wie dan ook? Ze krijgen geen antwoord en worden direct van de hand gedaan. Het lachen van een Wiebes dat zzp-ers en freelancers zelf hebben gekozen voor risico,. terwijl dit overal wereldwijd farce majeure is, wijst er ook op. Als ze de strategie doorvoeren ziin er straks 50% minder en aan een uitkering of geluk zoeken tegen wil in binnen het bedrijfsleven. Vaccinatie moet, met kleurcode anders kom je nergens meer. De Jonge is niet gek of dom. Team Rutte ook niet. Opeens is alle empathie ook weg en wil men niets meer horen en niets meer verantwoorden ook. Wat krijgt NL van farma? Wil men niet zeggen. Democartie, apart he. 1.5 zal blijven, wat er ook gebeuren gaat. Mondkapjes wetten? We lopen met een stuk gordijn voor schijnveiligheid / schijnheiligheid. En het volk doet niets. Het is al gebeurd, als je geen mondkapje opdoet wordt je voor moordenaar uitgemaakt door de bange menigte. Nog steeds he: een stuk gordijn dat niet 1% helpt. Deel 1 van de strategie is allang gelukt met dank aan big tech en big media. Mass-angst en hysterie. Horecabonden hoor je amper. Zelfs niet na zoveel maanden. Why? Compensatie? Alle kleintjes vallen straks om want fase 3 moet nog komen in de strategie. Het zit best heel goed in elkaar allemaal. En dat is niet even bedacht. Ze hadden met 1.5 miljard in de zorg (1,000 IC bedden en 2,000 fte personeel) 80 miljard schade aan de economie kunnen voorkomen en we zijn er nog niet. Wie en hoe gaan we dat straks betalen? En waarom riskeren we nu weer de volgende 80 miljard en alle navenante sociale maatschappelijke schade? Onbewust onbekwaam of een echte strateeg kijkt iets verder naar intel en intentie. Als je Jesse Klaver ook nog schuimbekkend ziet kijken naar een moderne vorm van communisme, dan gaat sixth sense toch wel knipperen. Vaccin is nu opeens uit de hoge hoed niet 90 maar nu 94% goed. FD schrijft het als advertorial op, lijkt Tell Sell wel :-) De bange massa klampt zich massaal vast aan de overheid. Bedankt big tech en media, mediastrategie werkt nog steeds goed door. Teveel ondernemers worden afhankelijk v an die overheid. Dat geeft rust en natuurlijk macht en sturing. De mensen die een baan hebben of bij de overheid werken houden als ze hun mond houden gewoon een goed salaris. Beetje Chinees of Koreaans model. Ligt men ook tot 22 uur op kantoor omdat de baas nog niet naar huis is. En zonder inkomen valt je gezin uit elkaar en op straat. Dus Maslov zit er ook best goed in verwerkt. Natuurlijk is het niet eeuwig vol te houden en daarom is men standvastig en komt er niets binnen. Zelfs een rechtszaak die echt kans maakt (GDPR, pricvacy, grondwet, monmdkpajes plicht en ga zo maar door) ze blijven liggen bij justitie of de rechter doet een Rutte of de Jonge uitspraak zoals ze bij elke motie bij van Haga doen.. ze lachen een beetje, maken een felle opmerking (uit hun tent te lokken) en wuiven t weg. En de mainstream media laat elke uitspraak die alles wegwimpelt ook links liggen. In the age of information,ignorance is a choice. We zijn mensen. Bang en beinvloedbaar door media. Is al vanaf de printing press en de bijbel zo dus de rol van massamedia is al vele eeuwen bekend. Welke die kan spelen? Daar weet een senior mediastrateeg veel mooie stories over te vertellen met prachtige voorbeelden uit recent en ouder verleden. De bestaande strategie strategie heeft haast in verband met de verkiezingen in maart. Al heeft de strategie er mogelijk ook al bijna voor gezorgd, dat de uitslagen niet bijv heel gek uitvallen.. meerderheid van stemmen of een veel te groot aantal naar bijv FVD in maart. Goede onderzoeksjournalistiek weet dit ook. Dat men het niet opschrijft of uitzendt, de reden is al langer bekend natuurlijk: onderdeel van de mediastrategie. Een nieuwsgierige journalist met skills zoekt dat natuurlijk wel uit. Dat zit echt te diep in t DNA om t niet te willen uitzoeken. Echt nieuwsgierig, geeft veel andere inzichten. Natuurlijk komt het altijd uit. Maar dat duurt vaak langer en dan is de strategie al doorgevoerd en niet meer echt terug te draaien. Een soort Chinees model noem ik het dan maar even. Wat terug in ons hok en meer vinger in de pap bij de overheid c.q. deels natuurlijk ook multionationals. Big pharma heeft veel geld en macht. Hoeveel? Dat zal journalistiek tzt toch wel een keer gaan ontrafelen. Gewoon alle feiten op tafel en transparant, zoals een democratie hoort te zijn. Als dat niet zal gebeuren, is dat gek of gekkie. Feiten en cijfers hebben we recht op in een democratie. Want die geven draagvlak en reden voor de strategie. Maar dat zie ik niet snel gebeuren. Want dan sluit ik me graag aan bij mondkapjes, 1.5 meter en verplicht vaccineren etc. Maar die onderbouwing heeft de strategie niet. We hadden geen toegang tot mondkapjes en extra zorg? We moeten zonder vaccinatie (de Jonge) thuis blijven en niet meer reizen etc., alle events nog een jaar of meer dicht, horeca kapot en accepteren? Tja het is geen dwang, maar hoe heet t dan? Conformeren vanuit....? Het is too obvious nu, dat deze strategie bewust en doelgericht aanstuurt op een schade die allang aantoonbaar veel meer kapotmaakt dan de mensen die sterven aan Covid. Ook jonge en oude mensen in mijn familie en vriendenkri hebben we weg moeten laten gaan zonder afscheid. Dat was erg en maakt natuurlijk bang. Ik ben dus geen ontkenner maar heb naast emotie wel ratio. Covid is heel erg, geen griep, maar feit is en blijft dat het aantal doden allang geen pandemie meer is en het ook niet zal worden. Op het niveau van Influenza 3 jaar geleden. Dus ik noem de strategie die men heeft en niet of amper zal aanpassen dan ook: Strategie China2.0 2030. Ventileren mocht niet want dat was ook een fabeltje. Maurice de Hond moest van LinkedIn. Media deden 6 maanden bewust niet mee aan onderzoeksjournalistiek. Een staatje uit Zweden duurde vele maanden. Hoezo biased of blind? Of bewust en een ijzersterke mediastrategie? Soms word ik wakker en dan heb ik gedroomd dat alles weer voorbij is en de risicogroepen beschermd zijn door een goed getest vaccin - zonder de reeds al bekende bijwerkingen ook gewoon transparant en met ethiek, vooraf worden gecommuniceerd door farma en politiek. Maar dat is ondervangen in de strategie. En mensen die niet willen vaccineren om moverende redenen of geen gordijn voor hun mond willen verplicht, die vallen af met een aantal zaken die ook bij Maslov horen. En vrijheid van keuze en leven geven. Het nieuwe normaal zou dan het oude normaal zijn, met een trauma van een jaar dat we hopelijk allemaal weer kunnen verwerken in een vrije maatschappij en een echte democratie. Ga ze dat maar eens vertellen in China of de Koreas. Of vele andere delen van de wereld waar het nog verder gaat. Het niet willen of kunnen geloven dat we in het Westen ook ooit eventueel zouden kunnen opschuiven naar modellen die al eeuwen bestaan in andere delen van de wereld, is denial and delusional en in mjn ogen geen complotdenken. Gewoon wat minder vrijheid en de overheid een meer centrale rol en controle. We hebben ons toch nooit drukgemaakt over die landen waar dat al is. Te ver van ons bed en te ver van onze imagination. Denken we veel te lineair voor. Kijk wat sci-fi zou ik zeggen. Futuristen en Hollywood laten ons steeds vaker en steeds beter zien wat met exponentiele tech steeds vaker en steeds sneller realiteit wordt. Zelfs op Netflix. Je hoeft dus ook niet exact altijd gelijk te hebben, maar kijken zonder visie geeft geen blik op de toekomst. Of een mogelijke toekomt..dat andere "het nieuwe normaal". Wat bedoelt men daar dan mee?
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Igor Beuker
Over journalistieke vrijheid, vrijheid van meningsuiting en censuur vanuit de overheid ... Politie aan de deur vanwege interview op video?! Kijk even mee.. als de video nog op YouTube staat https://youtu.be/trZuled8Mhk Ik denk dat in mijn vorige reactie hier - China 2030 - wel gehaald gaat worden. Zo te zien lopen we zelfs flink voor op koers...
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie