Goede cijfers New Skool Media, waar andere magazine-uitgevers worstelen

Wel omzetdaling van 12 procent in 2020, maar ebitda stijgt naar 5 miljoen euro.

123RF

New Skool Media (NSM) heeft in 2020 het ebitda-resultaat plus 4 procent zien stijgen naar 5,0 miljoen euro bij een omzet van 43 miljoen euro. De omzet daalde daarmee wel met 12 procent. Het bedrijfsresultaat steeg met 15 procent naar ruim 1,2 miljoen euro.

Advertentie
advertisement

De omzetdaling van 12 procent heeft alles te maken met het wegvallen van grootschalige events als het Truckstar Festival, een lagere losse verkoop door gesloten winkels en druk op de advertentiemarkten. Ondanks dat laat de nummer twee in de magazinemarkt een sterk verbeterd resultaat zien.

Ceo Erwin van Luit wijst op de strategie van community’s rond specialinterestmerken die NSM al enige tijd aan het bouwen is. 'Juist in deze tijd is daar een enorme behoefte aan. New Skool Media bewijst dat het exploiteren van magazinemerken wel degelijk zeer succesvol, rendabel en leuk kan zijn.'

Daarmee verwijst hij min of meer naar collega-uitgevers Hearst Netherlands en Audax Publishing, die juist onlangs herstructureringen en het staken van titels moesten aankondigen door aanhoudend slechte resultaten.

Van Luit: 'Als je maar een heldere strategie hebt, tijdig duidelijke portfoliokeuzes maakt, altijd kostenbewust opereert, slim investeert, maar bovenal de loyale abonnee centraal stelt in je bedrijfsmodel. In de pers wordt recent de indruk gewekt dat de magazinemarkt implodeert. New Skool Media bewijst dat dit in haar geval geenszins het geval is.'

Coronamaatregelen

Uit het directieverslag van NSM blijkt dat de directie direct na het uitbreken van de pandemie aan de slag is gegaan met het ontwikkelen van een alternatief budget waarin de omzetverwachting vanuit de diverse omzetstromen, met name advertentiemarkt, losse verkoop en events omlaag is bijgesteld.

Er zijn 'stevige kostenmaatregelen' genomen, zoals het produceren van dubbelnummers, het verminderen van geproduceerde pagina’s, meer content inkopen en zelf produceren, maar ook het faseren van bepaalde investeringen. NSM heeft verder een beperkt beroep gedaan op de NOW-regeling. 'De NOW steun heeft ervoor gezorgd dat de directie niet in heeft hoeven grijpen binnen de organisatie en mede daardoor in staat is geweest om gedurende het jaar de omzetdruk te verlagen.' 

NSM had 167 fte in dienst, een daling van 19 (10 procent) ten opzichte van 2019. Inmiddels zijn dat er 162, wat volgens de directie in 2021 stabiel zal blijven.

Omzet uit abonnementen 90 procent

NSM heeft de coronacrisis aangegrepen om versnelling aan te brengen in een aantal ontwikkelingen. Zo zijn er voor meerdere merken online academies ontwikkeld, die een nieuwe omzetstroom hebben gecreëerd. Ook heeft de uitgever zijn eigen e-commercekanalen doorontwikkeld om de verkoop van eigen producten te versnellen. Volgens de directie met goede resultaten tot gevolg.

Ook ontwikkelde NSM nieuwe producten en is er extra geïnvesteerd in de verdere versnelling van data-gedreven marketing om de belangrijkste omzetstroom, abonnementen, te verstevigen en versneld te laten doorgroeien. 

Cfo Lars Duurinck zegt daarover: 'We hebben in 2020 onze abonnementenomzet verder gestabiliseerd en voor verschillende merken laten groeien. Denk bijvoorbeeld aan de digitale abonnementen van EW Magazine en Beleggers Belangen. Onze user-omzet bedraagt hierdoor inmiddels 90 procent van onze totale omzet.’

Elsevier Weekblad

De solvabiliteit verbeterde en steeg van ruim 11 procent in 2019 naar ruim 16 procent. De post goodwill en uitgeefrechten - NSM is voor twee derde eigenaar van EW (Elsevier) - is nog steeds omvangrijk. Het bedrijf schreef er in 2020 2,4 miljoen euro op af, wat de groei in eigen vermogen beperkt. 

In de komende jaren verwacht NSM dat de liquiditeit flink zal groeien door aflopende financieringen en het eindigen van de licentieovereenkomst met RELX (Elsevier).

NSM heeft verder zijn bankschulden in hoog tempo afgelost. Van de oorspronkelijke financiering van 9 miljoen is nog circa 0,4 miljoen over. Het bedrijf ziet veel mogelijkheden voor toekomstige investeringen en eventuele acquisities.

2021

De omzet en winst laten ook in de eerste maanden van 2021 een verdere groei zien en geven volgens Van Luit 'veel vertrouwen voor de toekomst'. Naast de volgende stappen op het gebied van marketing en digitalisering staat een aantal gerichte innovaties op de rol. Van Luit: ‘Hiermee ontstaan nieuwe verdienmodellen voor bestaande en nieuwe doelgroepen. Ook blijven we zoeken naar acquisitie- en samenwerkingsmogelijkheden voor onze merken.’

Plaats als eerste een reactie

Advertentie