Nieuw bestuur MWG, Saskia Caelen voorzitter

Klaartje Kuypers wordt vice-voorzitter.

MWG heeft een nieuw bestuur. De leden kozen tijdens de algemene ledenvergadering Saskia Caelen (DPG Media) als nieuwe voorzitter, als opvolger van Eric Kip (Exterion Media). Calen was de afgelopen drie jaar al bestuurslid van MWG, verantwoordelijk voor de inhoudelijke evenementen van MWG M-Talks.

Klaartje Kuypers wordt penningmeester en vicevoorzitter en samen met Caelen vormt ze het dagelijks bestuur van de vereniging. Dave Frauenfelder, voorheen verantwoordelijk voor het MWG-congres, neemt de portefeuille AMMA’s over van Kuypers.

Nieuw in het bestuur zijn Vincent Siegelaar (Sponsoring), Sonja Vroling (Club MWG), Robert Noya (YIM) en Anouk Last (M-Talks). Deze laatste drie zaten al in diverse MWG-commissies.

Advertentie
advertisement

Saskia Caelen: 'Ik voel me vereerd om met dit energieke bestuur deze actieve vereniging te mogen vertegenwoordigen. MWG is sterk op het verbinden en inspireren van talenten werkzaam in de marketingcommunicatie-industrie. In de afgelopen drie jaar hebben we flink op vernieuwing ingezet en we zullen op deze lijn blijven doorgaan.'

Daarnaast wil MWG een stap maken in het doorontwikkelen van educatie en de verdere integratie van YIM in het MWG-programma, met nieuwe programma’s speciaal gericht op de jonge doelgroep.

Een ander speerpunt is verdergaande samenwerking met andere brancheverenigingen.

Advertentie