Premium

Communicatie wordt hoger gewaardeerd door ‘corona’; meer budget, meer fte’s

Groot deel communicatieprofessionals ziet concrete verandering in functie, waardering en armslag, blijkt uit onderzoek.

Het was bijna een bezwering het afgelopen halfjaar, de zin: communicatie heeft sinds het uitbreken van de coronapandemie laten zien welke waarde het heeft. Maar heeft dit ook geleid tot een hogere waardering van management en medewerkers? En is die hard te maken?

Het was een van de belangrijkste onderwerpen in het gezamenlijke onderzoek van Logeion en Adformatie onder een kleine 200 communicatieprofessionals, uitgevoerd door de onderzoekers van DVJ Insights.

Advertentie
advertisement

Wat veranderd?

Eerst even naar wat er is veranderd: de helft van de respondenten geeft aan dat de functie concreet is gewijzigd door corona, vooral op het terrein van interne communicatie en crisiscommunicatie. Er meer nadruk komen te liggen op het zorgen voor de zogenoemde ‘verbinding’ tussen medewerkers en organisatie, één van de belangrijkste doelen van interne communicatie nu. Ook de band met de buitenwereld staat hoger op de agenda, onder meer via crisiscommunicatie.

Volgens veel communicatieprofessionals (44%) leidt dit alles tot een hogere waardering. We vroegen de deelnemers aan het onderzoek welke rapportcijfers ze nu zouden scoren in vergelijking met twee jaar terug, ver voor de coronacrisis. Voor zowel het management als de medewerkers zijn die gemiddeld behoorlijk verbeterd, is de inschatting. De beoordeling over het management steeg van een 7,1 in 2019 naar 7,6 nu. Bij medewerkers was die stijging even groot, van een 6,9 naar 7,4.

Beoordeling communicatie in cijfers

Medewerkers en middelen

Die hogere waardering is meer dan een lippendienst aan communicatie, blijkt uit de cijfers, want een aanzienlijk deel ziet het terug in de vorm van fte’s en budget. Een kwart (24%) geeft aan dat het aantal fte’s is gegroeid bij Communicatie.

Een derde (34%) laat weten dat Communicatie ook qua budget de vruchten plukt. 18% heeft een hoger budget heeft gekregen, terwijl 16% laat weten dat er minder op Communicatie bezuinigd dan op andere afdelingen binnen de organisatie. 29% geeft aan dat zij geen stijgende waardering voor communicatie ervaren.

fte en budget

Grootste opdracht

Wat verwachten de ondervraagde communicatieprofessionals voor de toekomst? Blijft de gewijzigde taakinvulling bestaan of gaan we terug naar voor de coronacrisis. De meesten geloven daar niets van, is op te maken uit de antwoorden. De grootste opdracht in de post-coronatijd blijft volgens de communicatieprofessionals het verbinden van alle betrokkenen.

Dat geldt zowel voor externe partijen en intern tussen medewerkers. Zoals een van de respondenten  schreef: ‘Hybride werken vraagt niet alleen om faciliteiten en vaardigheden van medewerkers, maar ook een andere aanpak van vergaderen, co-creëren, verbinden en ervoor zorgen dat iedereen juist en tijdig is geïnformeerd.’

Logeion en Adformatie onderzochten gezamenlijk op een aantal terreinen hoe corona en andere ontwikkelingen van het afgelopen jaar het werk van de communicatieprofessionals hebben beïnvloed. Het onderzoek werd uitgevoerd door DVJ Insights, Sjors Kremers, 198 communicatieprofessionals namen deel. \

premium

Word lid voor € 1,-

Om dit artikel te kunnen lezen, moet je lid zijn van Adformatie. 15.000 vakgenoten gingen jou al voor! Meld je ook aan en betaal € 1,- voor de 1e maand.

Ja, ik wil lid worden

Plaats als eerste een reactie

Advertentie