Is 'Freedom of speech' een reclameslogan?

Helaas hebben we niet meer de rechten op de originele afbeelding
adformatie

KPN dochter en de Belgische Parlementariër Jurgen Verstrepen vechten om domeinnaam freedomofspeech.be. 'Het is onze slogan want we hebben er miljoenen ingepompt' zegt Base. 'Freedom of speech' is een mensenrecht, dus kan nooit geclaimd worden, De domeinnaam freedomofspeech.be behoort de mensheid toe, en bij mij is hij dus in goede en veilige handen'. ' verweert Verstrepen. Hij zette hierover zelfs al een provocatief op zijn website?

Teksten van schrijvers zijn doorgaans beschermd door copyright. Zijn bekende uitspraken en begrippen dan vogelvrij voor wie dat commercieel wil kapen? En is deponering in het Benelux merkendepot voldoende om je rechten te laten gelden?

Als dat kan dan kunnen we de borst natmaken. Martin Luthers king's 'I had a dream' zou dan de nieuwe slogan kunnen zijn van Beter Bed. 'Recht op werk' van Randstad.En 'luctor et emergo' van bijvoorbeeld Viagra. Zo is 'God zij met ons' een pakkende reclamekreet voor Balkenende 4. Of niet?

Base kan 'Freedom of speech' wel tot reclameslogan bombarderen. Maar de vraag is of 'merken' een volledig ingeburgerd begrip kunnen afpakken van het publieke domein. En dan vervolgens, rechtswege, een domeinnaam kunnen vorderen. We zijn benieuwd.

'Freedom of Speech' voldoet in dat opzicht in elk geval niet aan de criteria voor slagzinnen van de . 'Iets is geen slagzin als; de zin voor het grootste gedeelte bestaat uit een gezegde of uitdrukking die tot het algemeen taalbezit gerekend moet worden?'. Dit pleit voor Verstrepen.

Maar? gaat het regelement verder:'? Alleen als die algemene uitdrukking een specifieke betekenis krijgt door koppeling aan een bepaald product, kan sprake zijn van een slagzin'. En dat laatste pleit weer voor Base.

Wat vaststaat is dat 'Freedom of Speech' het recht is om je te uiten zonder censuur. Dit is verwoord in artikel 19 van de universele verklaring voor de rechten van de mens. En artikel 10 van de Europese conventie over mensenrechten. Nu maar afwachten aan wie het pakkende zinnetje toebehoort. De arbitragecommissie (ADR) van .be spreekt zich uit op 7 april 2008.

Advertentie
advertisement
Advertentie