Directeuren communicatie: het geld is goed en ze hebben invloed

Belangrijkste rol nog steeds het versterken en beschermen van merk en reputatie, blijkt uit benchmark Wepublic.

Frank Körver

Het glas bij de communicatiedirecteuren is voor twee derde vol, is af te leiden uit de jaarlijkse benchmark die Wepublic deze week publiceert. De communicatiebazen zeggen invloed te hebben. Hun adviezen worden serieus genomen en het merendeel neemt deel aan de ontwikkeling van strategie. Ruim 90% legt verantwoording af aan de ‘hoogste baas’.

Ook fijn: ze zijn tevreden over het inkomen. Gemiddeld bedraagt het bruto-jaarsalaris van communicatiedirecteuren uit het onderzoek 130 duizend euro.

Beetje leeg

De benchmark van Wepublic is een kwalitatief onderzoek onder 50 grotere organisaties. Ondanks de tevredenheid die eruit blijkt onder de directeuien communicatie blijft er ook nog wat te wensen over.

Anders gezegd; het glas is ook voor een derde leeg. Dat deel van de communicatiedirecteuren geeft tenminste aan niet deel te nemen aan de strategieontwikkeling. Frank Körver, oprichter en associate partner van Wepublic, noemt dit onbegrijpelijk. ‘Juist als het gaat om strategieontwikkeling kunnen communicatiedirecteuren van grote waarde zijn.’

Communicatiebazen kunnen volgens Körver als geen ander zorgen dat het belang en perspectief van de verschillende belanghebbenden worden meegenomen in de besluiten.

Linking pins

Dat zogenoemde multistakeholderperspectief wordt belangrijk gevonden, blijkt onder meer uit de rol van communicatieafdelingen. De communicatiedirecteuren verwachten namelijk dat hun functie als ‘linking pin’ de komende jaren aan belang wint. Die gaat specifiek over het verbinden van de organisatie met stakeholders en samenleving en wordt als een na belangrijkste rol geclassificeerd.

De meest dominante rol van communicatieafdelingen is nog steeds het versterken en beschermen van merk en reputatie, de zogenoemde brand-leader-rol in het idioom van Wepublic.

Dat de twee genoemde taakgebieden zo belangrijk worden gevonden blijkt ook uit de samenstelling van het managementteam van communicatieafdelingen. Hierin zijn reputatiemanagement en mediarelaties goed vertegenwoordigd.

Annemijn Cassée, adviseur public affairs bij Wepublic: ‘Het managen van de reputatie wordt de komende jaren als grootste opgave gezien, op enige afstand gevolgd door het managen van verandering. Dat verklaart ook dat interne communicatie prominent is vertegenwoordigd in de mt’s van communicatieafdelingen.’

Communicatiebudget

Het gemiddelde (centrale) communicatiebudget van de deelnemende organisaties is ruim 3 miljoen euro. De hoogste budgetten komen voor in de commerciële sector, op afstand gevolgd door de semipublieke sector. Budgetten worden vooral vastgesteld op basis van ambitie en de opgestelde plannen.

Het meeste geld wordt uitgegeven aan ‘personeel’, waarbij ongeveer een tiende van het budget wordt besteed aan de inhuur van externe specialisten, zoals adviesbureaus. Respondenten verwachten de komende jaren vooral meer uit te geven aan middelen en de inhuur van externe deskunbigen.

De meeste respondenten geven aan dat het gemiddelde communicatiebudget de komende jaren min of meer gelijk zal blijven.

Hoewel de meeste vragenlijsten zijn ingevuld voor de Oekraïne-oorlog verwacht Frank Körver op korte termijn geen bezuinigingen. ‘Zaken als reputatie en ‘change’ blijven hoog op de agenda staan binnen veel organisaties, verwacht ik. Gezien de opgaves zou een stijging van budgetten mij niet verbazen’.

De Communicatie Management Benchmark van Wepublic geeft inzicht in zaken als budget, budgetallocatie, salarissen, kerntaken, invloed, samenstelling van managementteams en omvang van afdelingen. De rapportage bevat informatie van meer dan 50 grotere organisaties in Nederland.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie