Op het eerste gesprek tussen BVA en Facebook volgt een tweede gesprek: ‘deep dive’

Tijdens het vervolggesprek kunnen adverteerders hun vragen aan Facebook stellen en de maatregelen van Facebook ‘in detail besproken worden’.

Haatzaaierij op Facebook
123rf

Woensdag 1 juli is een verkennend gesprek gevoerd tussen de Bond van Adverteerders (BVA) en Facebook. De belangrijkste onderwerpen in het gesprek waren volgens BVA: duidelijkheid over de concrete aanpak van schadelijke informatie op het platform en commitment dat Facebook onderdeel wordt van de Nederlandse en Europese zelfregulering.

Advertentie
advertisement

Haatdragend

Veiligheid en betrouwbaarheid van het platform is voor de achterban van BVA een voorwaarde om op Facebook te adverteren. Daarom wil het inzicht in wat Facebook concreet doet en gaat doen om adverteerders in staat te stellen een keuze te maken om wel of niet te (blijven) adverteren op Facebook. In het gesprek lichtte Facebook kort toe welke acties het bedrijf al onderneemt om haatdragende taal van haar platform te verwijderen, maar geenszins tot tevredenheid van BVA. ‘Facebook dient hier meer inzicht in te geven en we hebben Facebook dan ook verzocht een bijeenkomst met het BVA-bestuur en een aantal van haar leden te organiseren.’

De bedoeling is dat tijdens deze zogenoemde ‘deep dive’ de maatregelen en plannen van Facebook in detail besproken kunnen worden. Bovendien kunnen adverteerders hun vragen er aan Facebook stellen. BVA: ‘Facebook heeft toegezegd deze bijeenkomst op korte termijn samen met ons te organiseren.’

Zelfregulering

Ook zegt BVA er bij Facebook op te hebben aangedrongen om deel uit te gaan maken van Europese en Nederlandse zelfregulering. In ons land betekent dat: zich aansluiten bij de de Stichting Reclame Code. BVA: ‘In een tijd waar vijftig procent van de advertentie-uitgaven digitaal zijn, kan het niet zo zijn dat een dermate grote digitale speler als Facebook ontbreekt. Door te participeren in zelfregulering toont Facebook haar commitment om daadwerkelijk verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid en betrouwbaarheid van haar platform.’

Facebook zegt de mogelijkheid om onderdeel uit te maken van het zelfregulerend orgaan ‘verder te onderzoeken’.

 

Plaats als eerste een reactie

Advertentie