Analyse: alle 100 grootste webshops moeten werken aan SEO

Grootste webshops hebben te lange laadtijd en gebrekkige internationale SEO.

Alle grote webshops laten SEO-kansen liggen. Ze hebben een lange laadtijd en hun internationale SEO is niet goed op orde.

Dat blijkt uit een analyse onder de honderd grootste webshops in Nederland door online marketingbureau Brandfirm. Ook met te lange URL’s (92% van de gevallen) en de voor internationale webshops urgente ‘Hreflang tag’ (87% gaat het vaak mis.

Het probleem zit hem volgens Christiaan Pol van Brandfirm niet zozeer in SEO-technische zaken, zoals de kwaliteit van interne links, als wel in de website-techniek. ‘Dit is een belangrijk onderdeel van SEO. Als de techniek van een site niet op orde is, kost het onnodig veel tijd om relevante info te vinden en beoordelen zoekmachines de site veel slechter.’

Alle grote webshops vertonen wel technische fouten, zegt Pol naar aanleiding van het onderzoek onder de Twinkle Top 100. ‘Een groot Nederlands warenhuis heeft maar liefst dertig headers op de homepagina: dat is funest voor de organische vindbaarheid van de site.’

Advertentie
advertisement

Dit zijn de meest gemaakte SEO-fouten:

1. Niet geoptimaliseerde headers (100% van de webshops)

Headers zijn een belangrijke factor als het aankomt op content-optimalisatie. Google gebruikt hoofd-headers om sites te beoordelen en subheaders bieden kansen om beter op longtail-varianten te scoren. Alle sites missen (sub-)headers of hebben dubbele headers. Dat komt de vindbaarheid niet ten goede.

 

2. Gebrekkig gebruik van paginatitel en metabeschrijving (100%)

Google beoordeelt sites aan de hand van paginatitels en meta-beschrijvingen in de zoekresultaten. Ze bevorderen daarbij de doorklikratio en maken bezoekers duidelijk wat ze mogen verwachten van de site. Hoewel ze belangrijk zijn, zijn ze echter vaak niet uniek of hebben ze te lange of korte beschrijvingen.

 

3.Te lange, onduidelijke of inconsistente URL’s (92%)

Een goede URL stelt de gebruiker in staat om in een oogopslag te zien waar de site over gaat en wordt beter beoordeeld door zoekmachines. Consistente URL’s zorgen ervoor dat er intern goede doorverwijzingen mogelijk zijn.

 

4. Foutieve of ontbrekende hreflang voor internationale SEO (87%)

Internationale webshops moeten hreflang tags gebruiken, maar dat doet slechts een krappe meerderheid. Webshops die wel gebruikmaken van deze tool, maken daar in acht van de tien gevallen nog onnodige fouten mee.

 

5. Te lange laadtijd (65%)

Websites met een te lange laadtijd worden afgestraft door Google. Duurt het langer dan 3 seconden om de site te laden? Dan haakt meer dan de helft van de bezoekers af. De gemiddelde laadtijd voor de webshops is 4,2 seconden.

 

6.Te veel niet-originele content (51%)

Zoekmachines straffen websites af die te veel niet-originele content hebben. Bij veel productsites is dat niet te voorkomen. Toch heeft meer dan de helft van de grote webshops meer dan 20 procent zogenoemde ‘duplicate’ content.

 

7. Niet gebruikmaken van trailing slash voor juiste redirect (49%)

Door te werken met een ‘.htaccess’-bestand is het mogelijk om belangrijke doorverwijzingen te doen, zodat technisch duplicate content valt te voorkomen. Juist omdat veel webshops te veel niet-originele content hebben, zou er meer aandacht voor deze oplossing moeten zijn.

 

8. Onjuist gebruik van robots.txt (34%)

Een robots.txt-bestand bevat instructies die zoekmachines helpen om websites te indexeren. Veel van deze bestanden verwijzen nog niet naar de juiste directie, wat een gemiste kans is.

 

Een whitepaper over het onderzoek is hier te downloaden.

Reacties:

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie