Commissie gaat UWV adviseren over ethisch datagebruik

Ethisch verantwoord en transparant gebruiken staat voorop, aldus het UWV. Dat is in het verleden niet altijd gebeurd.

ANP Foto

Het UWV heeft een onafhankelijke Commissie Data Ethiek ingesteld die gevraagd en ongevraagd gaat adviseren over de datatoepassingen van het UWV voor klanten. De commissie bestaat uit deskundigen van het UWV en twee externe experts. Dat zijn Jeroen van den Hoven (hoogleraar Ethiek en Technologie aan de TU Delft) en Sandjai Bhulai (hoogleraar Business Analytics aan de VU Amsterdam). 

Advertentie
advertisement

'Geen mensen achterstellen'

De commissie is ingesteld omdat het UWV naar eigen zeggen wil voorkomen dat het 'gebruik van data en technologie er niet toe leiden dat bepaalde mensen of groepen onbedoeld of onbewust worden achtergesteld of bevoordeeld.'

De uitkeringsinstantie schrijft ook dat het op een 'ethisch verantwoorde en transparante manier wil omgaan met het verzamelen en interpreteren van gegevens.' Om die ambitie waar te maken, heeft de organisatie al eerder het Kompas Data Ethiek samengesteld. De Commissie Data Ethiek houdt het kompas bij de hand bij het opstellen van adviezen. 

Bhulai van de VU Amsterdam: 'Datatechnologie kan tot grote verbetering van de dienstverlening leiden. Maar mét de kansen komen ook de risico’s. Bij elke mogelijke toepassing moet je je afvragen: wat doet deze toepassing, hoe dan, met welk doel, wat zijn de risico’s. En vooral: kan ik dit uitleggen aan mijn cliënten. Kun je dat niet, dan is een toepassing niet ethisch verantwoord.'

De Algemene Rekenkamer schreef begin vorig jaar dat het UWV en andere overheidsinstanties te weinig aandacht hebben voor discriminatie door algoritmes. Het UWV kreeg vorig jaar een boete van 450 duizend euro wegens een serie datalekken in de jaren ervoor. 

Promovendus

Het UWV sluit nu ook een samenwerking met de TU Delft om een promotieplek te creëren voor een TU-promovendus op het gebied van data ethiek in de sociale zekerheid. 

Advertentie