Inkomsten Ster verder gedaald in 2018, 2019 'ver boven begroting OCW'

Vooruitzichten voor 2019:

Ster heeft het afgelopen jaar een reclameomzet behaald van 166 miljoen euro. In vergelijking met 2017 is dat 13 miljoen minder. In 2016 werd er nog 197 miljoen bijgedragen aan de mediabegroting van het ministerie van OCW. De omzet over 2018 is ook de laagste in twintig jaar. 

Commercieel beleid

De cijfers blijken uit het vandaag verschenen jaarverslag van 2018.

Directeur Frank Volmer noemt onder meer het ontbreken van het Nederlands Elftal op het WK als oorzaak. Ook het nieuwe commerciële beleid is de reden voor mindere omzetcijfers. De reclameverkooporganisatie van de publieke omroep kwam met een vaste prijs voor álle adverteerders waarin de bureaukorting al is verwerkt en ook werd het aantal inkoopdoelgroepen sterk vereenvoudigd. De lagere reclameomzetcijfers komen dan ook niet als een heel grote verrassing. 
In 2019 is Ster daar al weer (deels) vanaf gestapt met de invoering van drie categorieën prijzen in plaats van één tarief.

'Veel meer omzet 2019'

Volmer meldt aan Adformatie dat Ster in 2019 een veel beter jaar gaat draaien. 'We stevenen af op een omzet van meer dan 190 miljoen euro en een afdracht van 180 miljoen euro. Dat is 30 miljoen meer dan wat OCW heeft begroot.'

Uit de cijfers die Volmer laat zien tot en met mei dit jaar, blijkt dat er met name op tv meer omzet is gedraaid. De omzet uit tv-reclame was dit jaar tot nu toe 64.295.000 euro, 13 procent meer dan de eerste vijf maanden van vorig jaar.

Radio stijgt ook: met 7 procent, naar bijna 14.8 miljoen euro. Digitaal is met ruim 1.8 miljoen euro 3 procent minder dan vorig jaar, maar Volmer is voor de komende tijd wel hoopvol over de kansen online.

Ster kan per 1 oktober namelijke een langgekoesterde wens in vervulling laten gaan. Dan kan de salesorganisatie reclame gaan verkopen bij NPO-programma’s op YouTube. Ook is uitbreiding mogelijk naar andere online platforms als Facebook. Volgens Volmer betekent dat extra inkomsten van 5 à 6 miljoen euro per jaar.

Voor juni verwacht Volmer dezelfde stijging (13 procent) in tv omzet, radio ligt in de lijn van vorig jaar en digitaal een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat heeft te maken met de AVG, die vorig jaar mei inging.

Reclamevrije NPO

Mediaminister Arie Slob buigt zich momenteel over de toekomst van de NPO en Ster. Enkele scenario's zijn de publieke omroep deels of zelfs geheel reclamevrij maken. Verschillende partijen als BVA en VNO-NCW zijn fel gekant tegen het inperken van Ster-reclame.

Verwacht wordt dat de minister nog voor het zomerreces uitsluitsel geeft.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie