Ster en bvA blijven kritisch op voorgenomen besluit reclame NPO

'Door de digitalisering van de reclamemarkt is het essentieel dat Ster reclame rondom online NPO-content kan blijven plaatsen.'

ANP

Het voorgenomen besluit van minister Slob om reclame op de NPO-zenders binnen vijf jaar te halveren en reclame vóór 20.00 uur te behouden, kan op goedkeuring rekenen van zowel Ster als adverteerdersbond bvA. Ze blijven wel kritisch op de verdere invulling.  

Het plan voor stapsgewijze halvering van het wettelijk toegestane aantal reclameminuten in 2027 op de lineaire aanbodkanalen van de NPO is een alternatief dat Ster zelf heeft aangedragen en waar de verkooporganisatie 'hard aan heeft gewerkt'.

'Het feit dat de minister in zijn brief aan de Kamer aangeeft dat de jaarlijkse stappen steeds worden gewogen, geeft Ster voldoende vertrouwen dat zij ook de komende jaren een belangrijke rol kan blijven spelen in de financiering van de publieke omroep', laat directeur Frank Volmer weten. 'Bij de weging wordt rekening gehouden met de actuele ontwikkeling van de reclame-inkomsten, de benodigde financiering van het wettelijk gegarandeerde minimumbudget van de landelijke publieke omroepen en het aansterken van de Algemene Mediareserve.'

Advertentie
advertisement

Staken online reclame op NPO

Volmer is wel teleurgesteld dat de minister nog steeds van plan is te stoppen met reclame op de online aanbodkanalen van de NPO. Daarnaast gebeurt dat zelfs een jaar eerder dan eerder besproken, namelijk al per 1 januari volgend jaar.

'We hebben de minister en de NPO afgelopen maanden voorgesteld de online reclame niet volledig af te schaffen, maar de ingreep te beperken tot het afschaffen van banners en reclame rondom online fragmenten', zegt Volmer. 'Eerder is Ster al tegemoetgekomen aan de oorspronkelijke wensen van het kabinet door per 1 januari 2020 te stoppen met het plaatsen van advertentiecookies en het verwerken van persoonsgegevens van NPO-bezoekers.'

Volmer wijst erop dat het door de digitalisering van de reclamemarkt essentieel dat Ster reclame rondom online NPO-content kan blijven plaatsen. 'Hiermee kan een mogelijk toekomstige daling van lineaire tv- en radio-omzet - als gevolg van deze digitalisering - worden gecompenseerd. Ster betreurt dat de minister en de NPO hier tot op heden nog niet van zijn overtuigd, maar ziet nog steeds mogelijkheden om de argumenten hiervoor de komende maanden in Den Haag en Hilversum beter over het voetlicht te brengen.'

'Kleinere merken de dupe'

Adverteerdersbond bvA meent dat het voorgenomen besluit van Slob minder negatieve gevolgen voor merken heeft, maar verwacht dat de reductie in de beschikbare reclamezendtijd zal leiden tot significante tariefsverhogingen. 'Daardoor wordt het voor kleinere organisaties en start-ups vrijwel onmogelijk hun doelgroepen via tv efficiënt te bereiken.'

Het voornemen om online reclame op de digitale kanalen van de NPO volledig te beëindigen is in de ogen van bvA volstrekt onnodig. 'Sinds Ster in januari 2020 het gebruik van cookies heeft gestopt, worden geen persoonlijke data verzameld en zijn gebruikers geen onderwerp van profielopbouw of retargeting. Daarmee zijn de platforms van de publieke omroep de veilige omgeving die de minister nastreeft.'

De bvA verwacht daarom dat adverteerders met hun bestedingen uitwijken naar 'grote internationale, digitale platforms, die geen belasting betalen in Nederland'. 'De tv-reclamezendtijd die Ster verdwijnt, kan immers niet volledig door de commerciële overgenomen worden, omdat ook zij aan een maximale hoeveelheid reclamezendtijd gebonden zijn. Het verdwijnen van de online advertentiemogelijkheden bij de NPO versnelt het wegvloeien van reclame-inkomsten naar de internationale platforms.'

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie