Moeder natuur heeft een branding-probleem

Ze wordt veelal als slachtoffer gezien van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis, in plaats van als krachtige oplossing.

Als we moeder natuur als merk zien, kunnen we constateren dat ze een branding probleem heeft. Het beeld dat zich in ons collectief bewustzijn heeft ontwikkeld toont de natuur als slachtoffer van de klimaatcrises, die met name door het handelen van mensen is veroorzaakt. De mens staat in deze perceptie, geholpen door technologie, tegenover en boven de natuur en tegelijkertijd wordt de natuur verlaagd tot een passieve en onmachtige entiteit die we beheersen en onze exploitatie lijdzaam ondergaat en verder verzwakt.

Advertentie
advertisement

Laat de natuur de ruimte

Er zijn echter ook andere visies mogelijk, die verder zouden kunnen worden ontwikkeld. Zo schrijft Roland van der Vorst in een recente column in het FD getiteld 'Zelfbeheersing' bijvoorbeeld dat technologie inderdaad kan worden gebruikt om de natuur te beheersen, maar dat tegelijkertijd een tegengestelde beweging plaatsgrijpt: het besef dat we de natuur juist de ruimte moeten geven. Het goed kunnen afwegen wanneer we dingen naar onze hand moeten zetten of juist vrij moeten laten, is een van de grootste uitdagingen van deze tijd, zo stelt hij. Dat vraagt om zelfbeheersing. En de natuur soms met rust laten, omdat we niet boven de natuur zouden moeten staan, het mogelijk zelfs beter werkt als we de natuur laten en er anders mogelijk ook iets verloren gaat.

De stem van moeder natuur

Ook de insteek van Conservation International is een interessante. In de indrukwekkende internationale campagne van deze organisatie krijgt Moeder Natuur een stem. En niet van de minste. Julia Roberts spreekt tot ons mensen als Moeder Natuur en maakt op een indrukwekkende en dreigende manier duidelijk dat wij de natuur nodig hebben en niet andersom. Ze was er voor ons en zal er na ons zijn. En ze heeft veel machtiger species uitgeroeid dan ons. 'Elke soort kan uitsterven - de mens dus ook', stelt NRC. Ook de uitbraak van het Corona virus wordt soms als wraak van Moeder Natuur gezien. We kunnen ons dus maar beter wat nederiger en vriendelijker gedragen. In dezelfde lijn, maar dan minder dreigend en meer positief, geeft kunstenaar Bert Barten, middels zijn project Talking Trees, bomen een stem. Middels technologie laat hij bomen de universele taal van muziek voortbrengen. En wil hij op deze manier mensen dichter bij de natuur brengen door ze te laten ervaren dat bomen geen dood hout zijn maar levende wezens. Met wie wij in nauwe symbiose, letterlijk en figuurlijk, samenleven: als wij uitademen, ademen zij in en andersom. Zodoende inviteert hij ons allen om toe te treden tot de Talking Trees Tribe. Hand in hand met onze kameraden, de bomen.

Herladen van de natuur en onszelf

Ook The Guardian komt met een interessant gezichtspunt in het artikel 'This can be the year when we recharge nature – and ourselves'. Namelijk dat we er goed aan doen om de natuur te herladen, omdat we daarmee tegelijkertijd onszelf opnieuw opladen. In termen van gezondheid en welzijn welteverstaan. Uiteindelijk zijn we onderdeel van de natuur en heeft de kwaliteit van de natuur en er meer in aanwezig zijn een positieve invloed en helende werking op mensen.

De kracht van natuurlijke oplossingen

Nogmaals Conservation International. Dat in het artikel 'What on Earth are 'natural climate solutions'?' er op wijst dat het beschermen, herstellen en vergroten van (de footprint van) natuurlijke ecosystemen de meest krachtige oplossing is om de klimaatcrisis te beteugelen. Het gaat om, zoals ook door Talking Trees wordt nagestreefd, het (her)planten van bomen en meer algemeen om het vergroten van het bewustzijn dat we vooral moeten samenwerken met de (kracht van de) natuur. Alles wat de natuur doet is gratis, krachtig en wonderbaarlijk: zoet water filteren, een thuis bieden voor dieren in het wild, frisse lucht produceren, enzovoort. De natuur is de sleutel tot het stabiliseren van het leven op aarde, zo stelt Conservation International. En daarom is de organisatie on a mission om de natuur, waar we niet zonder kunnen, te beschermen. In 30 landen over de hele wereld gebruikt men wetenschap, beleid en partnerschappen om de meest urgente uitdagingen op te lossen waarmee onze bossen, rivieren, oceanen en andere bedreigde ecosystemen worden geconfronteerd; die tegelijkertijd ook onze grootste bondgenoten zijn bij het bestrijden en beteugelen van de klimaatcrisis.

Wij zijn natuur

Ook interessant is de visie van Satish Kumar, die mij via Facebook door Kees Klomp onder aandacht gebracht. Kumar is oprichter van The Schumacher College; beroemd op het vlak van betekenisvolle opleidingen en vernoemd naar de econoom E.F. Schumacher. Kumar's kijk op de wereld is even simpel als profaan; ecologie is de basis van álles en dient als zodanig als allerbelangrijkst en allerwaardevolst te worden behandeld.

Anders gezegd; ecologie staat boven economie. Het feit dat wij momenteel te maken hebben met een levensbedreigende - en dus mensheidbedreigende - klimaatcrisis en biodiversiteitcrisis, is te danken aan het omdraaien van deze wetmatigheid. Economie belangrijker achten dan ecologie is volstrekt onnatuurlijk, en dus ook volstrekt onhoudbaar, aldus Kumar en Klomp.

Zaterdag geeft Kumar op uitnodiging van Club Groeneveld op Kasteel Groeneveld te Baarn een lezing met als titel 'De aarde die ik liefheb'. Er zijn nog kaarten als je er naar toe wilt en anders vind je hier zijn indrukwekkende Ted Talk 'We are Nature'.

Alles is verbeelding

Tenslotte de extreem populaire Indiase cultheld en -goeroe, Sadhguru. Wat hem betreft bestaat alles alleen maar in onze verbeelding: 'The life within you is the only real thing – the rest are just projections. But right now, most of the attention is on projections, not the real thing.' Kortom we zijn met name bezig en maken ons met name zorgen om zaken, projecties, die helemaal niet bestaan. De waarheid is 'There is no spoon', zoals Neo geleerd krijgt in The Matrix. De imaginair orde die Yuval  Noah Harari beschrijft in Sapiens is totaal: 'De mens leeft vooral in illusies', aldus NRC. En dus ook elk soort van lijden dat mensen dag in dag uit doormaken, wordt in de geest gecreëerd. Deze 'ziekte' heeft zich snel ontwikkeld en zal zich verder vermenigvuldigen vanwege onze sociale structuren/media en technologie om ons heen, zo stelt Sadhguru. Ware transformatie kan alleen maar van binnenuit plaatsvinden. Hiervoor moeten we contact maken met de ware bron van creatie: de intelligente universele levensenergie 'prana'. Als je je ogen sluit, zijn de enige dingen die voor je zouden moeten bestaan ​​je ademhaling, je hartslag, processen in je lichaam en de werking van je prana. Alleen wat er binnen gebeurt, is het leven. Wat er aan de buitenkant gebeurt, is alleen maar verbeelding.

Plaats als eerste een reactie

**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie