Goed doen: een kans van jewelste voor merken

Consumenten hebben wél alle informatie over de klimaatcrisis, maar géén handelingsperspectief. De merken moeten het gaan doen.

Hoe circulair is uw merk?
123rf

Hoe luidt het klassieke mantra ook alweer? ‘Marketing drives sales.’ Maar bij steeds meer mensen landt het besef dat marketing nog veel meer raakt wat mensen drijft. Het speelt namelijk in op hun - vaak primaire - gevoelens en behoeften. Mensen zijn immers meer dan consument. Marketing is dan ook een waanzinnig beïnvloedingsmechanisme dat je ten goede kunt inzetten voor welke beweging dan ook.

Advertentie
advertisement

Circle of influence

Het nieuws anno nu over hoe het er voor staat met de wereld, raakt veel mensen en roept vragen op. Wat kan een consument – met zijn beperkte circle of influence - doen aan het oplossen van de grote problemen? De spanning tussen het nieuws over stijgende zeespiegels, bosbranden, plastic soup en onderdrukking in lagelonenlanden aan de ene kant, en de kleine wereld waar hij wél invloed op heeft aan de andere kant, neemt toe. Hij heeft immers wél informatie maar géén handelingsperspectief. Consumenten verwachten dan ook een oplossing van grote bedrijven. De grote merken hebben namelijk wél een grote circle of influence. Dat is een kans van jewelste.

Walk the TED talk

Het afgelopen decennium zijn er vele mensen en merken gepasseerd met mooie verhalen. De ene TED talk na de andere marketingcampagne heeft ons verteld waar het heen kan met de wereld. Het is een kwestie van tijd voordat de begrippen green-washing en purpose-washing de Van Dale halen. Uit recent onderzoek dat werd onthuld op Adformatie blijkt dat de meeste do-good-merken nog niet als zodanig door de consument worden herkend, laat staan geloofd. Wederom: een enorme kans.

Pressure

Een meta-trend die onder andere in de Trendrede 2020 werd genoemd is dat er steeds meer maatschappelijke - en politieke druk op grote merken zal worden uitgeoefend om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Het mooie is dat medewerkers en potentiele medewerkers dit vaak ook willen. De meeste mensen deugen namelijk, gelukkig maar. De meeste merken daarentegen, deugen niet. Nog niet. Daar komt bij dat er allerlei nieuwe markten zullen ontstaan door nieuwe inzichten, regelgeving en veranderingen. Herhaling: een kans!

Doen en winnen

De vraag luidt dus: ‘Hoe krijgen we de kritische massa en vastgeroeste systemen in beweging?’ Die vraag kan volgens mij beantwoord worden met: ‘Marketing’. Merken die zeggen wat ze voelen en doen wat zeggen, helpen niet alleen de wereld, maar hébben de wereld. Wie het gaat doen, wint.

 

Sander Veenendaal is oprichter van Heldergroen, strategisch merkadviesbureau voor groene merken. Recent organiseerde hij onder andere de Dutch Circular Leadership Conference ‘De Toekomst van de Marketeer’ tijdens de Week van de Circulaire Economie

Reacties:

- -
Ja! Er liggen zéker enorme kansen voor merken! Merken kunnen júist het handelingsperspectief bieden dat consumenten nu missen. Merken die ‘goed doen’ voor klimaat en maatschappij maken het consument makkelijk om zélf iets te doen. Ze hebben impact, niet alleen op verkoopresultaten maar ook op hoe mensen over maatschappelijke thema’s denken en daarbij handelen.

Veel meer over dit thema hoor je bij het MERKKRACHT event op 12 maart a.s. in de Amsterdome in Amsterdam. Met gedragspsycholoog Matt Wallaert die inzicht geeft hoe niet alleen koopgedrag maar ook maatschappelijke gedragsverandering door merken gerealiseerd kan worden. En sprekers zoals Hanneke Faber over de impact van Unilevers’ merken en Merijn Everaarts die met zijn Dopper-flessen de ‘oceaan wil redden’. Voor meer info www.bva100jaar.nl

Henriette van Swinderen, bvA, netwerk van merkleiders
Lees meer Lees minder
**Bold** _italic_
Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is alleen zichtbaar voor de redactie.
Advertentie