Netto mediabestedingen naar verwachting dit jaar -22 procent

De bestedingen bedroegen in 2019 bijna 4,7 miljard, een stijging van 3,9 procent.

123RF

Nielsen verwacht dat de mediabestedingen in 2020 als gevolg van de corona-uitbraak en daaropvolgende economische crisis met 22 procent zullen dalen. Dat meldt het onderzoeksinstituut vandaag bij het bekend worden van de netto mediabestedingen van vorig jaar (Jaarrapport Netto Mediabestedingen 2019).

Het tweede kwartaal van 2020 – het kwartaal waarin de coronacrisis begon – is normaal gesproken het op één na ‘zwaarste’ kwartaal als het gaat om mediabestedingen. Adverteerders - retailers, autofabrikanten, touroperators, banken - trokken massaal campagnes terug.

Advertentie
advertisement

De onlangs aangekondigde versoepeling van de maatregelen per 1 juni 2020, neemt de onzekerheid over de nabije toekomst nog niet weg. ‘De anderhalvemetersamenleving en de latent aanwezige angst voor een mogelijk tweede en grotere besmettingsgolf draagt niet bij aan vertrouwen in de economie. De kans is daarom groot dat adverteerders ook de rest van het jaar fors minder in media investeren dan gewoonlijk, wat zal leiden tot waarschijnlijk de grootste daling van de netto mediabestedingen ooit.’

Ook de online bestedingen zullen de dans niet ontspringen, zoals eerder deze maand al bleek uit de cijfers van IAB en Deloitte.

2019: groei bios +36 procent

In 2019 bedroegen de netto mediabestedingen bijna 4,7 miljard euro, een stijging van 3,9 procent vergeleken met vorig jaar. Veruit het grootste deel van de toename was te danken aan online advertising. De printmedia hebben weer een moeilijk jaar achter de rug.

De groei van de netto mediabestedingen van 3,9 procent is een reële groei, waarin de inflatie van 2,6% in 2019 niet is meegerekend. Na de inflatiecorrectie is er overigens nog steeds sprake van nominale groei, maar die is met 1,1 procent een stuk bescheidener.

Online had een plus van 12 procent. Tv zag de bestedingen ook toenemen, maar slechts 1 procent. Radio zag de inkomsten uit advertenties stijgen met meer dan 4 procent, de hoogste groei sinds jaren.

Ook out of home kende, dankzij de verdere digitalisering van het mediumtype, een meer dan uitstekend jaar met een groei van ruim 8 procent. Bioscoop had zelfs een van de beste jaren ooit met een toename van 36 procent van de mediabestedingen.

netto
Bron: Nielsen

Print: -10 procent

Bij print daarentegen zette de daling van de afgelopen jaren met ruim 10 procent zelfs iets harder door. De dagbladen zagen iets minder krimp dan afgelopen jaren, maar nog altijd 6 procent. Huis-aan-huisbladen kenden een zwaar jaar met een daling van 13 procent, bij magazines was die daling met 14 procent nog groter.

Vaktijdschriften zagen de inkomsten uit advertenties met 10 procent afnemen. Met 22 procent kenden folders de grootste daling, mede door het feit dat PostNL in 2019 met de verspreiding van folders stopte en vanwege minder volume op de markt.

Aandeel online 45 procent

Door de sterke groei, die ver boven het marktgemiddelde lag, is het aandeel van online in het afgelopen jaar verder toegenomen tot inmiddels 45 procent.

2
Bron: Nielsen

Aandeel ‘lezen’ het grootst

Naast de indeling van de netto mediabestedingen op basis van traditionele mediumtypen rapporteert Nielsen de mediabestedingen ook vanuit de wijze waarop content geconsumeerd wordt: kijken, luisteren en lezen. Vanuit dat oogpunt was en is lezen veruit het grootst met ruim 2,5 miljard euro en een aandeel van 54 procent. Onder lezen vallen naast printmedia ook folders, online display advertising en search.

Aan ‘kijkmedia’ (televisie, online video, bioscoop) besteedden adverteerders net als vorig jaar voor meer dan 1 miljard, het aandeel bleef met 22 procent beduidend kleiner dan dat van lezen.

Luisteren is vooralsnog alleen radio en dat had met 4,4 procent een beperkt aandeel in de totale netto mediabestedingen.

Advertentie