Tijdbesteding aan media stabiel, on demand kijken neemt fors toe

Volgens Media:Tijd 2018 besteedt de Nederlander nog bijna even veel tijd aan media als in 2015.

De Nederlander besteedt bijna 8,5 uur per dag aan media. Dat cijfer is stabiel, ondanks het sterk veranderende medialandschap. De 8 uur en 23 minuten die Nederlanders aan media besteden, is ongeveer evenveel als in 2015.

Ten opzichte van drie jaar geleden is er weinig veranderd aan hoe Nederlanders de dag indelen. Slapen/rusten blijft de grootste tijdbesteding.

Dat blijkt uit het vanochtend gepresenteerde onderzoek Media:Tijd dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor mediabereiksonderzoek - het Nationaal Luisteronderzoek (NLO), Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), Stichting Kijkonderzoek (SKO), en het Platform Media-Adviesbureaus (PMA)  - samen uitvoeren.

On demand kijken

Binnen de mediatijd is uitgesteld en on demand kijken opnieuw fors toegenomen. Gemiddeld is dit nu 58 minuten per dag. Van de totale kijktijd van 3 uur en 5 minuten per dag is nu 58 minuten on demand, zoals uitgesteld kijken, het gebruik van online videodiensten en het kijken naar korte video’s op diensten als YouTube. De daling van de live kijktijd wordt volledig gecompenseerd door een toename in de verschillende vormen van on demand kijken. De tv is nog steeds verreweg het populairste apparaat om te kijken: 89 procent van de totale kijktijd op een dag gaat via de televisie.

Radio luisteren

Het aandeel van live radio bedraagt driekwart van het totale luistervolume. Live radio blijft daarmee de bepalende factor voor de activiteit ‘luisteren’, hoewel het luisteren naar online muziekdiensten terrein wint, vooral onder jongeren. Verder valt op dat van de nieuwe digitale dragers de smartphone het grootste luisteraandeel noteert met 12 procent.

Lezen van print

Ook het lezen van print - boeken en tijdschriften - blijft volgens de onderzoekers op niveau. De gemiddelde leestijd is in vergelijking met drie jaar geleden bijna hetzelfde met 42 minuten. Het aandeel lezen van papier is in dezelfde periode licht gedaald van 71 naar 67 procent van de totale leestijd. Er wordt nu gemiddeld 14 minuten per dag digitaal gelezen. Mannen lezen iets meer digitaal en dit komt vooral omdat ze vaker nieuwssites/-apps gebruiken. Vrouwen lezen vaker boeken en tijdschriften, die veelal nog van papier gelezen worden.

​​​​​​​Smartphone

De gemiddelde tijd voor communiceren via media (zoals bellen, berichten sturen en gebruik van sociale media) bedraagt 1 uur en 4 minuten. Ongeveer een derde daarvan gaat naar sociale media. De opkomst van de socialemediakanalen gaat hand in hand met de opkomst van de smartphone. Drie jaar geleden ging 48 procent van alle communicatie via media nog via de smartphone, in 2018 is dat opgelopen naar 62 procent. 

13-34 jarigen besteden gemiddeld ruim 2 uur en 19 minuten op de smartphone en 65-plussers ‘slechts’ 17 minuten. Die tijd is wel fors gestegen sinds het vorige onderzoek. Jongeren ‘kijken’ en ‘luisteren’ op de smartphone, 65-plussers nauwelijks. 

Het hele onderzoek is hier beschikbaar.

Plaats als eerste een reactie

Ook een reactie plaatsen? Word lid van Adformatie!

Word lid van Adformatie → Login →
Advertentie