Vervolgonderzoek ACM naar misleidende duurzaamheidsclaims energiemerken

Twee energieleveranciers verder onder de loep.

Shutterstock

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar misleidende duurzaamheidsclaims in de energiesector, waarbij zij de claims van tien grote energieleveranciers heeft gecontroleerd. Op basis van haar bevindingen begint de ACM nu vervolgonderzoek naar twee energieleveranciers waar de ACM de meeste misleidende duurzaamheidsclaims zag.

 

Advertentie
advertisement

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: 'Wij zien dat sommige energieleveranciers zich duurzamer voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Hierdoor kunnen consumenten geen onderscheid maken tussen bedrijven die veel investeren in duurzaamheid en bedrijven die dat niet doen. Dit zorgt voor concurrentievervalsing en tast het vertrouwen van consumenten in duurzaamheidsclaims aan. Hiertegen treden wij nu op, waarbij we ook sancties kunnen opleggen.'

De ACM schreef mei vorig jaar de ruim zestig energieleveranciers op de consumentenmarkt aan met het verzoek hun claims kritisch te bekijken. Ze kregen daarvoor tot half juni de tijd. Daarna heeft de ACM zelf de uitingen op het gebied van duurzaamheid van tien grote energieleveranciers gecontroleerd op de juistheid, duidelijkheid en controleerbaarheid van de informatie. Bij twee energieleveranciers heeft de ACM informatie opgevraagd om te kunnen beoordelen of de claims die misleidend lijken dat ook zijn.

Foute voorbeelden die de ACM tegenkwam:

-      Een energieleverancier geeft aan groen gas te leveren, maar geeft bij de claim niet aan dat het gas dat hij levert maar voor een bepaald percentage uit groen gas bestaat.

-      Een energieleverancier geeft aan groen gas te leveren, maar in feite gaat het om CO2-gecompenseerd gas.

-      Een energieleverancier zet zich neer als ‘leider op het gebied van duurzaamheid’, maar maakt bij de claim niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld.

-      Een energieleverancier gebruikt een behaalde notering in een vergelijkend duurzaamheidsonderzoek om zichzelf als duurzaam neer te zetten, maar geeft te weinig uitleg over de waarde en betekenis van die ranking.

Advertentie